Charitní pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat individuální podporu a péči seniorům a lidem starším 18 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.  Služby směřují ke zlepšení schopností a dovedností klienta nebo udržení dosavadního způsobu života v jeho domácnosti a jsou poskytovány v oblasti hygieny, chodu domácnosti a zajištění stravy
Cílem služby je zajištění takové míry podpory a péče, která klientovi s ohledem na jeho možnosti usnadní zvládat život v domácnosti a umožní zachovat kontakt s okolím dle jeho zvyklostí.
Adresa (sídlo):               ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (kancelář vedoucí 
                                         Charitní pečovatelské služby a zázemí pečovatelek se nachází naproti 
                                         zdravotnímu středisku za oční optikou).
mapa   mapa
Telefon:                          573 378 296
Vedoucí střediska:      Iva Prejzková, DiS., tel. 775 635 014
                                        4onh6b9bgdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb
Zástupce                       Eva Sovová, tel. 777 763 782
                                        eva.sovova@bystriceph.charita.cz
Sociální pracovnice:  Mgr. Lenka Žůrková, MPP,  tel. 734 435 020                                                                                                                                                    lenka.zurkova@bystriceph.charita.cz     
                                       Bc. Markéta Nosálová, DiS., tel. 737 548 851                                                                                                                                                     88EuVd549hFk2~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r                
CHPS základní informace
CHPS Vnitřní pravidla
Žádost o poskytování pečovatelské služby - k tisku   Žádost o poskytování pečovatelské služby - k vyplnění na PC
Žádost o poskytování pečovatelské služby lze doručit na pečovatelskou službu osobně, poštou na adresu služby nebo elektronicky na mail: info@bystriceph.charita.cz 
ceník CHPS
Rozdíl mezi charitní pečovatelskou službou a veřejně dostupnými službami