Osobní asistenční služba

Poslání služby
Osobní asistenční služba je terénní službou Charity Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.
Adresa (sídlo):              ul. 6. května 1071
                                        768 61 Bystřice pod Hostýnem
mapa   mapa
Telefon:                          573 378 296     
Vedoucí střediska:      Irena Svačinová , tel. 775 635 018                    
                                        4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p
Sociální pracovnice:   Bc. Angela Mikšánková DiS., tel. 777 763 775                                                                                                                                Wgto2Z2e4dFk49enW7c-Siil~bpo662938Es-Z29g                                        
                                         Mgr. Lenka Žůrková, MPP, tel. 734 435 020                                                                                                                                                      lenka.zurkova@bystriceph.charita.cz  

 Počet pracovníků:       7 osobních asistentek
informace o službě OA.pdf
Vnitřní pravidla pro průběh služby OA.pdf
podání stížnosti nh.pdf
Ceník OA