Denní stacionář pro seniory Chvalčov

Posláním charitního Denního stacionáře ve Chvalčově je poskytování ambulantní služby seniorům, kteří přes den nemohou, nebo nechtějí, z různých důvodů zůstávat doma a přejí si pobývat ve společnosti svých vrstevníků.
Adresa:                               Školní 798, 768 72 Chvalčov
                                             (služby stacionáře jsou poskytovány v bezbariérovém  
                                             objektu, který je umístěn v areálu ZŠ ve Chvalčově, v klidném a tichém prostředí 
                                             s krásným výhledem na Hostýn).
mapy   mapa
Telefon:                                573 332 683 ;  777 763 780
Denní kapacita zařízení:  10 klientů   
 
Provozní doba zařízení:    - pracovní dny pondělí až pátek - od 07.00 do 15.00 hodin
                                               (s možností návaznosti dalších služeb CHARITY)
Vedoucí stacionáře:          Ludmila Trefílková, DiS., 777 763 784
                                               ludmila.trefilkova@bystriceph.charita.cz
Zástupce vedoucí / Sociální pracovnice:  Bc. Angela Mikšánková, DiS., 777 763 775
                                                                            angela.miksankova@bystriceph.charita.cz
Popis služby DSS - základní informace.pdf
Pravidla pro průběh služby v Denním stacionáři pro seniory Chvalčov, aktual. k 1.3.2019.pdf
ceník služeb
Ceník na přepravu DSS
Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby aktual. k 1.3.2019.pdf