Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.
 Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
 Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být osoba nad 15 let vybavená průkazem koledníka.
 Jak nás můžeš kontaktovat?
koordinátorka sbírky   Vladimíra Procházková                                                                                                                                          osobně na adrese:      Charita Bystřice pod Hostýnem, 6.května 1612
telefonicky:                   777 763 781
e-mailem:                      vladimira.prochazkova@bystriceph.charita.cz

Přehled jednotlivých pokladniček 2020

přehled o pokladničkách 2019

TKS 2018 dle obcí-1TKS 2019 dle obcí TKS 2020 dle obcí

tříkrálová sbírka v roce 2020
16. ledna 2020 Charita Bystřice pod Hostýnem

tříkrálová sbírka v roce 2020

Letos slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka 20. narozeniny.

Tříkrálové koledování 2020
6. ledna 2020 Charita Bystřice pod Hostýnem

Tříkrálové koledování 2020

Začalo v pátek 3. ledna odpoledne.

Koledníci mají požehnání. Vyrazí na cestu jako kdysi Tři králové do Betléma
28. prosince 2019 Arcidiecézní charita Olomouc

Koledníci mají požehnání. Vyrazí na cestu jako kdysi Tři králové do Betléma

Hranice - Vydat se na cestu, hledat Boha, zanechat po sobě dobro… To vše mají společného urození Tři králové, kteří se přišli poklonit narozenému židovskému králi do Betléma, a také tisíce koledníků, kteří v korunkách či turbanech vyrazí do jednotlivých domácností s Tříkrálovou sbírkou. Víc jak 200 z nich dostalo v sobotu 28. prosince požehnání od biskupa Josefa Nuzíka v Hranicích. Tříkrálová sbírka může začít (1. – 14. ledna 2020).

Tříkrálová sbírka, to jsou otevřená srdce tisíců koledníků a dalších dobrých lidí
20. prosince 2019 Arcidiecézní charita Olomouc

Tříkrálová sbírka, to jsou otevřená srdce tisíců koledníků a dalších dobrých lidí

Arcidiecéze olomoucká – Tříkrálová sbírka slaví v České republice 20. výročí. Koledníci s korunkami na hlavách v Arcidiecézi olomoucké však vyráželi s kasičkami do domácností už o rok dříve. Od té doby se počet koledníků zvyšuje. Stejně tak dobrá vůle lidí, které navštěvují ve jménu potřebných. V roce 2019 výtěžek v Arcidiecézi olomoucké byl opět rekordní, čítal 29 828 905 korun. Tyto peníze podporují zejména rodiny a jednotlivce, kteří se náhle ocitli v krizi, matky samoživitelky, seniory, lidi s handicapem a další, kterým pomáhají Charity.

Charita Bystřice pod Hostýnem se i letos připojí do Tříkrálové sbírky.
13. listopadu 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

Charita Bystřice pod Hostýnem se i letos připojí do Tříkrálové sbírky.

Obracím se na vás s prosbou o spolupráci při organizování této dobročinné akce v našem městě. Budu ráda za každého dobrovolníka, který by měl zájem pomoct a udělat dobrý skutek. Děkuji za spolupráci Vladimíra Procházková, koordinátorka sbírky.

Výlet s koledníky vroce 2019
15. května 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

Výlet s koledníky vroce 2019

Letos jsme se vypravili do Dolních Vítkovic.

8. dubna 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

pozvánka na tříkrálový výlet

POZVÁNKA Charita Bystřice pod Hostýnem Vás zve na tradiční výlet,  určený pro tříkrálové koledníky, který se uskuteční ve středu 8. 5. 2019.

Příběh sbírky 2019
14. ledna 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

Příběh sbírky 2019

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

výlet pro koledníky
23. května 2018 Charita Bystřice pod Hostýnem

výlet pro koledníky

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem každoročně pořádá výlet

Tříkrálová sbírka 2018
15. ledna 2018 Charita Bystřice pod Hostýnem

Tříkrálová sbírka 2018

++++++++++++++++++++++++++++++++++++