Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.
 Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
 Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.
 Jak nás můžeš kontaktovat?
koordinátorka sbírky   Vladimíra Procházková                                                                                                                                          osobně na adrese:      Charita Bystřice pod Hostýnem, 6.května 1612
telefonicky:                   777 763 781
e-mailem:                      vladimira.prochazkova@bystriceph.charita.cz

přehled o pokladničkách 2019

TKS 2018 dle obcí-1TKS 2019 dle obcí