Postní almužna

Střední banner

 Sestry a bratři, opět společně vstupujeme do postní doby. K čemu nám má sloužit?

Především k tomu, abychom si více uvědomili duchovní podstatu vlastní existence na tomto světě a také k tomu, abychom se zamysleli nad hodnotami, na kterých skutečně záleží. Půst není o hladovění, sebezápor není o sebetrýznění, v modlitbě nemáme zažívat strach a smutek. Ale je správné zamyslet se nad tím, jak se máme dobře  
a jestli mají stejné možnosti lidé kolem nás. A to je také nosná myšlenka Postní almužny – odepřít si něco příjemného, co nutně k životu nepotřebujeme nebo nějaké peníze ušetřit jen tím, že budeme odpovědní a střídmí. 

Je to věc Vaší volby. Možností je mnoho. Vedle nich bych tip pro Vás na tuto postní dobu přece jen měl. Jednou z oblastí, kde se v celé společnosti nejvíce plýtvá, jsou potraviny. Bez jídla se neobejdeme, ale ... ? 

Odhadem se až třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě vyhodí nebo znehodnotí. Pokud by byly tyto potraviny zachráněny, nasytily by se jimi asi tři miliardy lidí. V Evropě připadá na jednoho člověka 96 až 115 kg vyhozeného jídla za rok. Více než polovinu vyhodí domácnosti, 30 % se vyhodí při výrobě  
a zpracování, 12 % ve stravování a 5 % vyplýtvají velkoobchody a maloobchody. 

Co kdybychom na letošní výzvu k postu a k postní almužně odpověděli tím, že budeme mít lepší přehled o tom, co všechno máme v ledničce, více zvažovat,  
co nakoupíme, rozlišovat sdělení „minimální trvanlivost a spotřebujte do…“  
a odhadem ušetřené peníze dali do pokladničky? 

Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci v těžké životní situaci může i Postní almužna. Nabídněte, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. 

                                                                                                       Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO 

       
Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.
 
Jak tato sbírka probíhá?
 
Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní si mohou věřící v kostele vyzvednout papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetří odříkáním si během půstu. Schránka se tedy může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.
V neděli na Boží hod velikonoční odevzdají „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi – o jejich rozdělení.
 
Jak a kdo rozhoduje o pomoci?
 
Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Přímá pomoc je poskytována po provedení sociálního šetření například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi.Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.
 

koordinátorka sbírky: Vladimíra Procházková, tel. 777 763 781

Na adrese www.postnialmuzna.cz přinášíme informace, v čem je půst a odříkání dobré pro naši duši i tělo. Najdete na něm například plné znění aktuálního poselství papeže Františka k postní době, ale také obdobná poselství za roky minulé.

Výnos Postní almužny v roce 2022 činí 53 949,- Kč    

 Díky těmto štědrým prostředkům můžeme podat pomocnou ruku lidem v nouzi.

Celkový výnos Postní almužny 2022a

Biskupové vybízejí k postu a modlitbám za Ukrajinu
2. března 2022 z jiných charit

Biskupové vybízejí k postu a modlitbám za Ukrajinu

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsoudili ruskou agresi na Ukrajinu a vyjádřili Ukrajině svoji plnou podporu. Rozhodli, že nedělní kostelní sbírka 27. února bude věnována na pomoc Ukrajině. 

Postní almužna: Pomáhejme půstem!
2. března 2022 z jiných charit

Postní almužna: Pomáhejme půstem!

K postní době patří již tradičně duchovně-formační akce Postní almužna. Během půstu mají (nejen) věřící lidé opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Do papírové pokladničky neboli postničky, kterou získáte v Charitě nebo ve farnosti, můžete odkládat peníze za požitky, které si během půstu odepřete. Získaný obnos pak pomůže lidem v nouzi.

Postní Almužna 2021
17. února 2021 Charita Bystřice pod Hostýnem

Postní Almužna 2021

17. února je Popeleční středa.

Postní almužna pomáhá nejen lidem v nouzi. Získají i ti, kteří si odříkají pro druhé
20. února 2020 Arcidiecézní charita Olomouc

Postní almužna pomáhá nejen lidem v nouzi. Získají i ti, kteří si odříkají pro druhé

Arcidiecéze olomoucká – Vcítit se do lidí v nouzi, podat jim pomocnou ruku, odříct si a tím mnohem víc získat. Třeba zdraví, nové poznání, klid v duši nebo jen dobrý pocit. Také to se skrývá za Postní almužnou, která pomáhá potřebným. Nejen věřící si v postní době odříkají pro chudé, nemocné a to, co ušetří, vhazují do postních krabiček. Tzv. „postničky“ obdrží o Popeleční středě 26. února v kostelích. V Arcidiecézi olomoucké (Olomoucký, Zlínský a část Pardubického a Jihomoravského kraje) se jich letos rozdalo 23 660.