Postní almužna

Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní (v roce 2020 26. února - 1. března) si mohou věřící v kostele vyzvednout papírovou schránku „postničku“. Do schránky v období  půstu vkládají finanční prostředky, které ušetří svým odříkáním. Schránka se tedy stane, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.

Na Květnou neděli 5. dubna odevzdají „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi - o jejich rozdělení. Provádí k tomu potřebná sociální šetření a administrativní úkony.

Výnos Postní almužny v roce 2019 činil 46.519,-

Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření nebo jiných úkonů poskytována například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi nebo dle přání farnosti. Sociální pracovníci odhalí potřeby příjemců, které z Vašich darů mohou utišit (například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen, školních pomůcek nebo jiným způsobem podle konkrétní situace). V minulém roce jsme mohli, díky Vám, pomoci z Postní almužny více než ve 20 akutních případech. Ceníme si Vaší podpory charitního díla církve.
Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.
Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.
Více informací předá Vladimíra Procházková, tel. č. 777 763 781
výsledky PA 2019.pdf
výsledky PA 2018.jpg
výsledky PA r.2017
výsledky PA r.2016
výsledky PA 2015
výsledky PA 2014