Postní almužna

 

Postní almužna jako duchovní cesta

Postní almužna pomáhá vládnout duchu nad tělem

Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský
únor 2012

Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.

Jak tato sbírka probíhá?

Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní si mohou věřící v kostele vyzvednout papírovou schránku „postničku“.  Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetří odříkáním si během půstu. Schránka se tedy může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.
Na Květnou neděli odevzdají „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi – o jejich rozdělení.

Jak a kdo rozhoduje o pomoci?

Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Přímá pomoc je poskytována po provedení sociálního šetření například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi.
Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.

koordinátorka sbírky: Vladimíra Procházková, tel. 777 763 781

Výnos Postní almužny v roce 2021 činí  61 754,- Kč    

 Díky těmto štědrým prostředkům budeme moci podat pomocnou ruku lidem v nouzi.

Postní almužny 2021

Děkujeme.