Postní almužna

Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.

Jak tato sbírka probíhá?

Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní si mohou věřící v kostele vyzvednout papírovou schránku „postničku“.  Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetří odříkáním si během půstu. Schránka se tedy může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.
Na Květnou neděli odevzdají „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi – o jejich rozdělení.

Jak a kdo rozhoduje o pomoci?

Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Přímá pomoc je poskytována po provedení sociálního šetření například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi.
Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.
 
Z této sbírky jsme mohli v roce 2019
pomoci v 5 akutních případech a darem podpořit provoz asociace zdravotně postižených dětí.
 

Výnos Postní almužny v roce 2020 činí 28 577,-

Více informací předá Vladimíra Procházková, tel. č. 777 763 781

výsledky PA 2020

výsledky PA 2019.pdf
výsledky PA 2018.jpg
výsledky PA r.2017
výsledky PA r.2016
výsledky PA 2015
výsledky PA 2014