Středisko sociální podnikání

Služby střediska může využít kdokoliv, bez ohledu na to, zda je klientem Charity Bystřice pod Hostýnem. 

  • Kadeřnické služby      

    Kontaktní osoba:  Irena Pavelcová                                                                                                                                                                                             info@bystriceph.charita.cz                                                                                                                 Telefon:                   731 646 915, 573 378 296
  • Pedikúra 

    Kontaktní osoba:  Vladimíra Kociánová                                                                                                                                                                                    info@bystriceph.charita.cz                                                                                                                      Telefon:                    731 646 920, 573 378 296

Úkony kadeřnické služby a pedikúry poskytujeme jako doplňkovou službu klientům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou za službou dopravit, v domácím prostředí. Vždy po předchozí telefonické domluvě.

Přeprava osob

- Přepravu zajišťujeme běžným osobním vozem s možností převozu složeného invalidního vozíku, při přepravě dětí je nutná vlastní dětská sedačka.

- Přepravu nezajišťujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje přepravu sanitním nebo jinak upraveným vozem, dále osobám zcela imobilním, pod vlivem omamných látek, v bezvědomí nebo v ohrožení života.

- Přepravu lze využít  jednorázově nebo opakovaně k lékaři, na poštu, při obstarávání osobních záležitostí, jako doplňkovou službu při poskytování Osobní asistenční služby nebo do klubu Aktivity v Denním stacionáři Chvalčov.                                    

Kontaktní osoba pro objednávku:  Eva Sovová                                                                                                                                                                                                          eva.sovova@bystriceph.charita.cz                                                                        Telefon:                                                 573 378 296                                                                                                                  

Na přepravu osob je nutné předem uzavřít písemnou smlouvu.