Domácí zdravotní péče

Posláním domácí zdravotní péče je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací, zabránit bolesti a prodloužit pobyt v domácnosti dle potřeby sedm dnů v týdnu po celou dobu kalendářního roku.
Adresa:                     ul. 6.května 1612
                                   768 61 Bystřice pod Hostýnem
mapa 1  mapa
Telefon:                     573 381 437
Služba po 14 hod.   731 646 910

Vrchní sestra:         Marcela Fürstová, tel. 731 646 910
                                  marcela.furstova@bystriceph.charita.cz
Zástupce:                Irena Žejdlíková, tel. 777 763 776
                                  irena.zejdlikova@bystriceph.charita.cz

Základní informace:

Projekt Domácí zdravotní a hospicové péče realizuje Charita Bystřice pod Hostýnem jako nestátní, neziskové, zdravotnické zařízení.
Tato služba je nepřetržitě zajišťována od roku 1993.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem a plně hrazená ze zdravotního pojištění klienta.
Službu zajišťuje zdravotní sestra s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče.
Úkony prováděné v domácím prostředí:
- sledování fyziologických funkcí
- příprava a podávání léků
- aplikace inzulínu a injekcí
- odběry biologického materiálu
- ošetření ran, stomií, katetru
- prevence zdravotních komplikací
- nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
- ošetřování chronicky nemocných
- edukace klientů a rodinných příslušníků
- zdravotní úkony onkologicky nemocných pacientů

 

Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto pojišťoven:

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
- Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
- Revírní bratrská pokladna ,zdravotní pojišťovna 
Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těcho zdravotních pojišťoven
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna