Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek

       

 Základní údaje o organizaci

 

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je účelovým zařízením Římskokatolické církve. Byla zřízena na základě žádosti věřících z farnosti Bystřice pod Hostýnem Arcidiecézní charitou Olomouc dne 21. prosince 1992. Právní subjektivita na ni byla delegována dne 17. března 1993. Řídí se stanovami Arcidiecézní charity Olomouc.

V čele oblastní charity stojí ředitel Ing. Pavel Pilmajer, který je statutárním zástupcem organizace.

 • Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH, která pracuje ve složení:
  -
  předsedkyně rady - Marie Adámková
  - členové rady - Marta Pospíšilová
  - PharmDr. Marie Vylíčilová
  - Mgr. Stanislav Malant
  - Mgr. Pavel Malének
 • Duchovním rádcem a zástupcem duchovní správy je P. Jan Hrudík a P. Stanislav Jordán.
 • Hospodaření oblastní charity kontroluje Revizní komise OCH:
  - předsedkyně - Ludmila Janková
  - členové - Anděla Hošťálková
  - Marie Solařová

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je právně samostatná organizace, která patří do společenství oblastních a farních charit v rámci Arcidiecézní charity Olomouc.
Arcidiecézní charita Olomouc je součástí sdružení Charita Česká republika - ta je členem mezinárodní organizace Caritas Internationalis a Caritas Europa.

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou v ul. 6. května 1612. Nachází se zde kancelář ředitele, kancelář Charitní ošetřovatelské služby a prostory Charitní pečovatelské služby – prádelna, pedikúra a kadeřnictví

 • SÍDLO (ADRESA):         Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
                                          ul. 6. května 1612
                                          768 61 Bystřice pod Hostýnem

E-mail:                                  info@bystriceph.charita.cz

Webové stránky:                 www.bystriceph.charita.cz

Telefon:                                573 381 437573 381 437

IČO:                                      47930560
Bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:                           1481065319/0800

Statutární zástupce (ředitel): Ing. Pavel Pilmajer

pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji

 

výsledky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR