o nás

 Základní údaje o organizaci

Charita Bystřice pod Hostýnem je na základě dekretu Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, zřízena jako veřejné sdružení působící na území Arcidiecéze olomoucké.

Charita Bystřice pod Hostýnem je právnickou osobou v církvi a také právnickou osobou ve smyslu právního řádu České republiky.

Charita Bystřice pod Hostýnem se podílí na charitativní službě místní církve.

Sídlem Charity Bystřice pod Hostýnem je Bystřice pod Hostýnem.

Charitu Bystřice pod Hostýnem zastupuje a jejím statutárním orgánem je ředitel.

Charita Bystřice pod Hostýnem zveřejňuje výroční zprávu prostřednictvím veřejné datové sítě.

Charita Bystřice pod Hostýnem se při své činnosti řídí předpisy kanonického práva a partikulárním právem Arcidiecéze olomoucké.

K prvnímu zřízení Charity Bystřice pod Hostýnem došlo dekretem ze dne 26. 10. 1993 a do 31. prosince 2018 vystupovalo toto veřejné sdružení pod názvem Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem.

Ředitelem Charity Bystřice pod Hostýnem je Ing. Pavel Pilmajer, který je statutárním zástupcem organizace.

Rada Charity Bystřice pod Hostýnem je poradním orgánem ředitele a pracuje ve složení:
Marie Adámková, Marta Pospíšilová, PharmDr. Marie Vylíčilová, Mgr. Stanislav Malant, Mgr. Pavel Malének, Mgr. Jan Hrudík.

Kontrolní komise má tři členy, které jmenuje a odvolává diecézní biskup.

Charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou v ul. 6. května 1612.                   

Nachází se zde kancelář ředitele a kancelář Charitní ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče.

Sídlo (adresa):         Charita Bystřice pod Hostýnem
                                   ul. 6. května 1612
                                   768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka:    jbb2rbu

E-mail:                      VV~s44e6LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p                   

Webové stránky:     www.bystriceph.charita.cz

Telefon:                     573 381 437        

 IČO:                           47930560

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                1481065319/0800