Potravinová a materiální pomoc

Komu pomáháme?
 
Osobám ve vážné sociální nouzi, např. matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova, opuštěným seniorům…
 
Jak pomáháme?
 
Výdej potravinové a materiální pomoci probíhá na distribučním místě v jednotnou dobu. Balíčky obsahují  potraviny a základní hygienické prostředky. V případě nutnosti zajistí pracovnice pomoc přímo do domácnosti.
Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí MÚ Bystřice p/H, s kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR zajišťující službu Hmotná nouze, obecními úřady a farnostmi v regionu a občanskou poradnou Vsetín s poradenským pracovištěm v Bystřici p/H.
Pracovnice vždy nabízí klientovi informace o možnostech sociální pomoci nebo zprostředkování sociálního poradenství.
 

Výdej pomoci:

středa 13:00h - 15:00h
6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem
mapa
 
 
Odkud jsou potraviny a materiální pomoc?
 
 
Od roku 2019 jsme obnovili spolupráci s Potravinovou bankou ve zlínském kraji, z.s..
Potraviny banka získává a shromažďuje od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců.

 
V roce 2020 jsme jednorázově nebo opakovaně pomohli 104 osobám v sociální nouzi v našem regionu.
 
Kontaktní osoba pro výdej pomoci: Procházková Vladimíra, tel. 731 646 912
                                                                  vladimira.prochazkova@bystriceph.charita.cz