Z Bystřických koledníků „vědátoři“

Z Bystřických koledníků „vědátoři“

Tříkrálová sbírka je již dávno za námi, ale my jsme se znovu, jako každý rok setkali 8. května, abychom si vyrazili na náš tradiční výlet. Hned ráno nás probudilo sluníčko a provázelo nás celý den.

I když je v našem okolí hodně zajímavosti a krás, dá se říct, že za ty roky jsme viděli téměř všechno a tak jsme přemýšleli, kam pojedeme tento rok. Po dlouhém brázděni po internetu, nás nakonec neopakovatelný zážitek maminky jednoho z koledníků zavedl do Brna do Vida science centra. Všichni jsme byli zvědaví, co se pod tím názvem skrývá.
Když jsme zastavili před již na první pohled zajímavou budovou, naše zvědavost ještě víc narostla. A najednou jsme se ocitli v úplně jiném světě – světě vědy. Tak jak není téměř nikde dovolené dotýkat se vystavených exponátů, tady jsme se dotýkat museli a nejenom to – mohli jsme si všechno vyzkoušet. Najednou se z nás stali vědci, lékaři, vodohospodáři, fyzici,… Každý se rozprchnul, kam ho srdce táhlo a musím říci, že i po třech hodinách byl problém opustit toto zajímavé místo.
Nakonec jsme se konečně všichni setkali před budovou a čekal nás přesun do kostela Nalezení svatého kříže, kde jsme měli naplánovanou mši svatou. 100 – členná posádka řítící se ulicemi Brna, evidentně kolemjdoucí zaujala a cesta nebyla pro naše nejmenší koledníčky vůbec jednoduchá, ale všichni jsme to nakonec zvládli a bratři kapucíni nás už očekávali.
Po celou dobu nás doprovázel P. Marek Výleta z našich farností Bílavsko a Rusava, který nám v kostele odsloužil mši svatou, povzbudil nás a někteří si hezky v náručí maminek i sladce pospali. Nádherný kostel nám dopřál nejenom duchovní, ale pro některé i fyzický odpočinek J
Po mši svaté jsme navštívili ještě kapucínskou kryptu, zchladili se zmrzlinou a přesunuli k autobusu.  Den utekl jako voda, ale spokojenost a zážitky v nás zůstanou určitě ještě dlouho.
Chtěli bychom tímto poděkovat otci Marku Výletovi za duchovni doprovod, bratrům kapucínům za možnost odsloužení mše svaté, všem koledníkům za jejich disciplinovanost, řidičům za bezpečný odvoz, bystřické Charitě za zorganizování a úhradu výletu a v neposlední řadě Pánu Bohu a Panně Marii za jejich ochrannou ruku v průběhu celého dne.
                                                                                                                                   Mgr. Helena Janovská
                                                                                                           Pastorační asistent a koordinátor TKS

fotky v naší fotogalerii:https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralovy-vylet-2015/