Výlet s koledníky vroce 2019

Výlet s koledníky vroce 2019

Letos jsme se vypravili do Dolních Vítkovic.

Je to unikátní průmyslový areál poblíž centra Ostravy, který i po ukončení provozu získal své využití a slouží nejenom k prohlídkám. Hlavním cílem byl jeden ze čtyř zpřístupněných objektů - Velký svět techniky. V jeho expozicích – Dětském světě, Světě civilizace, přírody, vědy a objevů, naši koledníci na celých pět hodin doslova ztratili pojem o čase. Využili všechny nabízené učebny, laboratoře, dílny i 3D kino. Nejvíce se líbilo Divadlo vědy, kde se předvádí fyzikální a chemické pokusy. Starší koledníci využili možnosti prohlídky bývalého objektu VI. energetické ústředny. Tam prošli historií technických vynálezů a pokroku od průmyslové revoluce po současnost. A také možnost shlédnout výstavu obrazů v přestavbě plynojemu, byla velmi zajímavá. Nesmím zapomenout pochválit počasí, které nám umožnilo na sluníčku u kávy sdílet příjemné pocity dne.

Celý výlet začal mší svatou v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě a jeho komentovanou prohlídkou. Děkujeme za vřelé přijetí, průběh mše svaté provázené varhaním doprovodem i profesionální výklad od historie po nedávnou rekonstrukci baziliky. Záměrně jsem seřadila program od konce, protože bych nevymyslela lepší slova, než ty od pana faráře. Hodí se jako poděkování a zároveň důstojné zakončení letošní sbírky – zamyšlení nad dobrovolným koledováním. Poskytnutím svého volného času, brzké ranní vstávání i rozdávání novoročního požehnání v jakémkoli počasí. „Když dělá člověk něco rád, je to na jeho práci vidět a vždy mu to přinese nějakou odměnu.“

 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb