Virtuální Pouť k Božímu milosrdenství

Virtuální Pouť k Božímu milosrdenství

Pan farář si dnes vzal dovolenou, a tak jsme nelenily a dnešní pobožnost jsme převzaly.

Po ranní modlitbě jsme společně s klienty pokračovali na „Pouť“. Jak? Když máte v týmu poutnici, tak to jde samo. Zážitky a průběh poutě nám společně s fotografiemi předala naše kolegyně Helenka. A tak jsme všichni mohli absolvovat virtuální Pěší pouť k Božímu milosrdenství z Hodonína do Slavkovic. Povídání o 147 km dlouhé cestě rozložené do 7 dnů jsme pečlivě poslouchali, měli jsme prostor i pro dotazy a za odměnu, že jsme virtuálně došli až do cíle, jsme si mohli vybrat svatý obrázek, který nám z poutě Helenka přivezla.

Ludmila Trefílková DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel.: 777 763 784 E-mail: 7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys