Tříkrálový průvod v Bystřici pod Hostýnem...

Tříkrálový průvod v Bystřici pod Hostýnem...

Červení, žlutí, bílí, malí i velcí s korunami na hlavách – bystřičtí tříkráloví koledníci se opět po roce v pátek 3. ledna 2014 v 15.00 hodin setkali v hojném počtu v kostele sv. Jiljí. Proč?

V první řadě musíme říct, že tito lidé jsou důkazem toho, že Spasitel skutečně znovu přišel a oni si to nechtějí nechat jenom pro sebe. A tak se rozhodli šířit tuto zprávu mezi lidmi, a protože to není vůbec jednoduché, přišli si pro požehnání.
Otec Stanislav Jordán udělil požehnání koledníkům a zdůraznil, že cílem Tříkrálové sbírky nejsou jen finanční prostředky, ale především to, že při koledování šíříme poselství o Bohu, Boží pokoj, což symbolizují i nápisy na dveřích C+M+B+2014 (Christus mansionem benedicat- Kristus požehnej tomuto domu). Za tím účelem požehnal také křídy, kterými koledníci budou tento nápis psát na dveře.  Přítomné povzbudila i koordinátorka sbírky Mgr. Helena Janovská:  „ I když lidé reagují různě, někdy i nepěkně, nemáme je odsuzovat, protože nikdo neví, co se za těmi kterými dveřmi odehrává, ale raději se máme za takové lidi pomodlit“.
S tímto poselstvím byli koledníci vyslání mezi lidi dobré vůle, lidi ochotné pomoci. Slavnostní požehnání završil tříkrálový průvod po náměstí v čele s malým králem na koni a doprovázený písní: „ My tři králové jdeme k Vám,…“
Děkujeme všem, kteří se ochotně i tento rok rozhodli pomáhat těm, kteří jsou na pomoc druhých odkázání. Děkujeme!

fotogalerie: https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/pozehnani-koledniku-2014/