Tříkráloví koledníci to nevzdali...

Tříkráloví koledníci to nevzdali...

Sníh, silný mráz, nepříjemný vítr – hlavní atributy letošní zimy. A to se blíží Tříkrálová sbírka. Do zmrzlých ulic má vyjít něco kolem 200 lidí. Kolik z nich to asi vzdá, kolik v -15 °C jen tak dobrovolně půjde ven z vyhřátého příbytku?

To všechno nám víří v hlavách při pohledu z okna a čekáme na první telefonáty. Hlásí se první nemocná skupinka, pak druhá, třetí. A pak již jenom:“ My vyrážíme!“ Neuvěřitelné, koledníci to nevzdávají, děti se dokonce těší a prosí, jestli by nemohli jít i jejich kamarádi. A tak místo třech králů jsme potkávali skupinky se čtyřmi, dokonce i pěti králi. A i když pár skupinek onemocnělo, rozhodly se odkoledovat to až za týden.
A tak se ptáme: „Co dává těm lidem tu sílu, tu ochotu jít?“ V první řadě jsou tou hybnou sílou určitě děti. Ty neřeší zimu, vítr, únavu, … Na druhé straně to hezky vysvětlila jedna z vedoucích: „Lidi na nás čekají, mají pro nás nachystané pohoštění, cukrovinky pro děti, teplý čaj, pustí nás k nemocným až k lůžku – nemůžeme je přece zklamat“. Ano, ještě pořád je v nás ta přirozená touha potěšit jiné, pomáhat druhým.
Jak již bylo vzpomenuto, bylo hodně ochotných dětí, dokonce některé skupinky koledovaly i více dní. Samozřejmě, nejraději bychom se tomu v příštích letech vyhnuli a odkoledovali co nejdříve. Věřím, že se najde víc ochotných lidí z řad dospělých (vedoucím může být kdokoliv, kdo dosáhl věk 15 let) a trasy se zkrátí.
Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka, které každý rok v jakýmkoliv počasí jsou ochotné tlačit vozíčky a tu svou trasu absolvovat. Za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové. Nemůžeme opomenout ani chovanky z Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly (chodí již 17 let).
Finanční dary byly vybírány do zapečetěných pokladniček, které byly zapečetěny úředníky města či obce.   Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 352 600,-Kč. 
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
          Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem – jestli už to bylo penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná. Velké poděkování patří otci Janu Hrudíkovi a sestře Aničce Cahlové, kteří nám udělali zázemí na nové faře, když zima již byla nesnesitelná, abychom se ohřáli, dali si teplý čaj, kávu a úžasné koláčky.
         Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel roste i počet lidi v nouzi nebo těch, kteří potřebují služby Charity. Proto další podpora na rozšíření služeb Charity bude stále potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my někomu pomáhat, že se můžeme přitom učit dávat a můžeme i takovým způsobem bojovat za lepší a hezčí svět ... Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat právě my.
Mgr. Helena Janovská

koordinátor Tříkrálové sbírky

foto: https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralova-sbirka-2017/