Tříkráloví koledníci se deště nelekli…

Tříkráloví koledníci se deště nelekli…

Tříkrálová koleda má v naší zemi staletou tradici.

Chudé děti 6. ledna převlečené za Tři krále s papírovými korunami, v dlouhých bílých košilích, s pochopitelně začerněnou tváří třetího krále, chodily dům od domu, zpívaly koledy a na dveře či rám okna psaly svěcenou křídou C + M + B a rok. Za svou koledu a přání štěstí, zdraví a dlouhých let dostávaly od hospodářů něco dobrého a občas i pár grejcarů na přilepšenou. Starobylý a velmi pěkný zvyk chození na Tři krále přetrval dodnes a Charita Česká republika dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl.
I Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem vyslala 62 ochotných skupinek koledníků, které v okolních vesnicích již 2. ledna vyšly do ulic, aby předávaly lidem tu radostnou zvěst o narození našeho Spasitele. V Bystřici pod Hostýnem zahájilo Tříkrálovou sbírku požehnání koledníků 9. ledna 2015 v kostele sv. Jiljí.  P. Stanislav Jordán přítomné povzbudil, poděkoval jim a vyslal je k Vám, k lidem ochotným pomáhat. Vedoucí skupinek se třemi koledníky jste pak mohli potkávat celý víkend.
Vzhledem k tomu, že je to dobrovolnická akce, je neuvěřitelné, že i když počasí moc nepřálo, neodradilo je to a všichni ochotně vyšli do ulic. Možná si kladete otázku:  Proč? Co z toho mají?  Zeptala jsem se proto i samotných koledujících a jedna z odpovědí mluví za všechno: „I když je koledování náročné kvůli zimě a často dlouhému chození, dětem je vždy líto, když stojíme před posledním příbytkem. Jsem ráda, že poznávají, že radost rozdáváním roste. Dává to našim dětem šanci pomáhat a zažívat radost z radosti druhých.“
Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka (za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové) a taky děvčatům z Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky koledníků, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly.

fotky: https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/my-v-ulicich-2015/

Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 327 145,-Kč.
Z toho:
  -   v Bystřici pod Hostýnem……………..           Kč                  108 099,-
-          ve Chvalčově……….…………….……….  Kč                   32 726,-   
-          v Rychlově………………………..………..Kč                   20 003,- 
-          v Loukově…………………………………..Kč                  19 131,-   
-          v Podhradní Lhotě………………….…........Kč                  15 039,-  
-          na Rusavě………………………….………..Kč                 15 000,-
-          ve Slavkově pod Hostýnem………................Kč                14 998,-  
-          v Osíčku……………………………………..Kč                12 450,-
-          v Komárnu………………………….……......Kč               11 717,- 
-          ve Vítonicích………………………………....Kč               11 174,- 
-          v Brusném…………………………………....Kč               11 044,- 
-          v Chomýži………………………..…………..Kč               10 107,-  
-          v Hlinsku pod Hostýnem…………….............Kč                 9 247,-
-          v Libosvárech…………………...……...........Kč                  8 698,-
-          v Rajnochovicích ………………..…….. .......Kč                  7 324,-  
-          v Bílavsku……………………………………Kč                 5 548,-
-          v Blazicích…………………………………...Kč                  5243,-   
-          v Mrlínku………………………..……...........Kč                  5 098,-  
-          v Sovadině…………………………………....Kč                4 499,-  
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na přímou pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu a na další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem - jestli už to bylo penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.
A na závěr slovo prezidenta Charity ČR otce biskupa Pavla Posáda: „Vždy bude někdo, kdo bude potřebovat pomoc. Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel rozšiřuje se i počet lidi v nouzi, takže působení Charity bude stále potřeba“.
Děkujeme, že i díky VÁM pomůžeme všem, kteří  jsou na naši pomoc odkázaní. Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat právě my.
Děkujeme …
                     
                                                                                                                                      Mgr. Helena Janovská
                                                                                                                              koordinátorka Tříkrálové sbírky