Tříkrálové koledování 2020

Tříkrálové koledování 2020

Začalo v pátek 3. ledna odpoledne.

V kostele sv.Jiljí v Bystřici pod Hostýnem požehnal koledníkům Tříkrálové sbírky v našem městě a okolních obcí P. Michal Zahálka. Připomněl pravý význam jejich cesty - zvěstování radostné zprávy o narození Krista a dodal všem sílu i poděkování. Součástí koledování je již dvacet let charitativní sbírka, díky které se zlepší možnosti pro pomoc potřebným.

Skupinky koledníků Tříkrálové sbírky v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích mají už z velké části splněno své poselství -  předali požehnání a přijali do zapečetěných pokladniček peněžní dary. Na dveře domů napsali tři písmena, která znamenají - Kristus požehnej tomuto domu. V letošním roce budou v naší Charitě využity na nákup auta pro středisko Domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění větší dojezdové spolehlivosti této služby a na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory Chvalčov zakoupením křesel a židlí odpovídajících potřebám našich klientů. Část výtěžku zůstane pro humanitární potřeby u nás i v zahraničí Charity ČR.

Já dnes za sebe musím poděkovat všem dobrovolníkům - od chystání tašek na faře, samozřejmě koledníky a jejich ochotné rodiče až po ty, kteří nám ne dnešek vyprosili příznivé počasí. Ti všichni přišli, přijeli, pomohli, zařídili, řešili na poslední chvíli a navíc s úsměvem... . Potom se mi tato, pro mnohé opravdu velmi užitečná, akce lépe organizuje. Děkuji.
koordinátorka sbírky Vladimíra Procházková

foto TKS 2020:https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralove-koledovani-2020/

 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb