Tříkrálové koledníky mráz neodradil...

Tříkrálové koledníky mráz neodradil...

        „My tři králové jdeme k vám, ...“  teple oblečení, vyzbrojení dobrou náladou  a chutí pomoci těm, kteří to skutečně potřebují, se i tenhle rok mezi 2. a 9. lednem 2016 již tradičně zapojili malí a velcí koledníci do největší dobrovolnické akce - Tříkrálové sbírky. Nikdo přesně neumí vysvětlit, proč mnozí obětují svůj volný čas a zřeknou se domácího pohodlí. Odpovědí je pravděpodobně touha v srdci člověka, která ho žene ohlašovat, že svět má naději, protože na svět přišel Spasitel. A když máte takovou informaci, nemůžete si ji nechat pro sebe…

Celkem koledovalo 64 skupinek a některé děti koledovaly i více dní. I když počasí moc nepřálo, neodradilo je to. Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka, kteří každý rok v jakýmkoliv počasí jsou ochotní tlačit vozíčky a tu svou trasu absolvovat. Za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové.
Nemůžeme opomenout ani chovanky z Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly. Již 16 let obchází tu stejnou trasu a jinou ani nechtějí. Proč? Paní Studená nám na to odpovídá: „ To není o sbírce, to je o krásném setkání s těmi lidmi. Znají nás už i po jméně, přijímají nás do svých příbytků, pohostí nás, pustí nás k nemocným až k lůžku, popovídají si s námi, zazpívají si s námi koledy a vždy nás úžasně dokážou přijmout. To koledování trvá možná déle ( 8-10 hodin), ale je to pro nás takovým pozitivním nastartováním do nového roku.“
    fotky:  https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralova-sbirka-2016/
       Finanční dary byly vybírány do zapečetěných pokladniček, které byly zapečetěny úředníky města či obce.   Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 329 533,-Kč. Z toho:
-          v Bystřici pod Hostýnem………     .……..Kč                                     105 713,-
-          ve Chvalčově……….…………….……….Kč                                       25 872,-
-          v Rychlově………………………..………..Kč                                       21 053,-
-          v Loukově…………………………………..Kč                                      19 467,-
-          v Podhradní Lhotě…………....……….…..Kč                                      16 350,-
-          na Rusavě………………………...………..Kč                                      16 153,-
-          ve Slavkově pod Hostýnem…........………Kč                                      15 578,-
-          v Osíčku…………………………….………Kč                                      13 820,-
-          ve Vítonicích……………………………….Kč                                      13 814,-
-          v Komárnu………………………….………Kč                                      11 376,-
-          v Chomýži………………………..…………Kč                                      11 362,-
-          v Brusném…………………………………..Kč                                      10 641,-
-          v Hlinsku pod Hostýnem………….......…..Kč                                      10 102,-
-          v Rajnochovicích ………………......…….. Kč                                       9 365,-
-          v Libosvárech…………………......…….....Kč                                       8 213,-
-          v Mrlínku……………………….....…….......Kč                                       5 670,-
-          v Bílavsku……………………………………Kč                                       5 154,-
-          v Blazicích…………………………….……..Kč                                       5 013,-
-          v Sovadině…………………………….…….Kč                                        4 817,- Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na přímou pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu a na další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
          Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem - jestli už to bylo penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.
         Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel rozšiřuje se i počet lidi v nouzi, takže působení Charity bude stále potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my někomu pomáhat, že se můžeme přitom učit dávat a můžeme i takovým způsobem bojovat za lepší a hezčí svět ... Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat právě my.
Mgr. Helena Janovská
pastorační asistent