tříkrálová sbírka v roce 2020

tříkrálová sbírka v roce 2020

Letos slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka 20. narozeniny.

Výsledek koledování v Bystřici pod Hostýnem, okolních obcích a na sv.Hostýně i ochota všech dobrovolníků se dá považovat za velký dárek.  Všichni, kdo otevřeli dveře a přispěli, přijali požehnání nebo obětovali svůj volný čas, aby mohli roznášet poselství a vybírat příspěvky, se na něm podíleli.  67 skupinkám = 247 koledníkům se podařilo vybrat do pokladniček částku 426.084,- Kč. Na co tyto peníze využijeme?
- Na nákup auta pro středisko Domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění vyšší dojezdové spolehlivosti této služby.
- Na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením křesel a židlí, odpovídajících potřebám našich klientů.
- Poskytneme finanční prostředky Matici svatohostýnské na úpravy v Poutních domech na Hostýně pro zvýšení bezpečnosti pohybu pro tělesně postižené. 
- Na projekty u nás i v zahraničí v rámci humanitární pomoci i pro případy humanitárních katastrof Charity ČR. 
Za sebe musím poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali chystat na faře tašky pro koledníky, samozřejmě všem koledníkům a jejich ochotným rodičům, i těm, kteří nám vyprosili příznivé počasí. Ti všichni přišli, přijeli, pomohli, zařídili, řešili na poslední chvíli a navíc s úsměvem... . Díky nim a jejich přístupu se mi tato, pro mnohé opravdu velmi užitečná, akce lépe organizuje. Děkuji P. Michalu Zahálkovi, kaplanovi bystřické farnosti, že nám požehnal a povzbudil nás. Také P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici pod Hostýnem. Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice, Vítonice, Všechovice a zaměstnancům městského a obecních úřadů za spolupráci při organizaci a zaměstnancům České spořitelny děkuji za počítání výnosu sbírky.
Děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím naši práci. Penězi nebo jen milým úsměvem.
                                                                                                    koordinátorka sbírky  Vladimíra Procházková

fotografie TKS 2020