Tříkrálová sbírka bude jiná, ale bude.
27. listopadu 2020 Charita Bystřice pod Hostýnem

Tříkrálová sbírka bude jiná, ale bude.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám, …“

Milí spoluobčané,
přes všechny nepříjemnosti, které s sebou dnešní dny nesou, bychom Vám rádi i v následujícím roce přinesli požehnání. Zdraví koledníků i dárců je pro nás však prioritou, z toho důvodu v této chvíli připravujeme jak klasickou, tak i náhradní možnost koledování. Konečné rozhodnutí o finální podobě Tříkrálové
sbírky nicméně padne až v termínu svátku Tří králů, a to s důrazným přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci a v souladu s nařízením Vlády ČR.
Včas a pravidelně Vás budeme informovat na webových stránkách a na Facebooku Charity Bystřice pod Hostýnem, stránkách obcí a města Bystřice pod Hostýnem a místními rozhlasy.
 
 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb