Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka 2022

Jsme rádi, že jsme letos opět mohli navázat na dlouholetou tradici sbírky,

     roznášet požehnání do vašich domovů a umožnit vám formou daru pomáhat potřebným. Ve spolupráci s dobrovolníky se nám podařilo připravit v obcích a místních částech města Bystřice pod Hostýnem v sobotu 8. ledna 2022 klasickou koledu. Pro dárce v Bystřici pod Hostýnem jsme i vzhledem k nedostatku koledníků zvolili bezpečnější možnost účasti na sbírce. Byly k dispozici statické pokladničky na veřejných místech nebo forma on-line koledy a platby převodem. Děkujeme za Vaši podporu.
Do zapečetěných kasiček se vybralo 293 700,- Kč a online bezhotovostní příspěvky v době psaní tohoto článku činí 8 376,- Kč.
      Jaké bude využití těchto prostředků? Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou prostředky uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky. 65 % vybraných prostředků se vrátí Charitě Bystřice pod Hostýnem.
 Záměry na využití prostředků pro letošní rok jsou:
- Vybavení venkovních prostor Denního stacionáře pro seniory Chvalčov nábytkem na terasu a přístřeškem, který nám umožní poskytnout posezení pro klienty. Přístřešek využijeme také při pořádání akcí pro klienty i veřejnost v případě nepříznivého počasí.
- Zakoupení dalšího odvlhčovače vzduchu, který chceme zapůjčovat pro rychlou pomoc při likvidaci škod, způsobených zatopením místností vodou. 
- Dovybavení zázemí pro zaměstnance našich služeb.
 
     Proč jsme nedokázali navštívit při koledování všechny domácnosti? Stejně jako před loňskou sbírkou, byla epidemiologická situace i letos nejistá. Proto bylo velmi obtížné při její organizaci rozhodnout, jaký bude nejbezpečnější způsob. Naší prioritou zůstává ochrana zdraví všech zúčastněných a také jsme respektovali obavy veřejnosti ze šíření nemoci. Sbírka tedy proběhla za zpřísněných hygienických podmínek, kdy všichni koledníci byli před samotným koledováním otestování antigenním testem na Covid-19.  Sbírky se letos zúčastnilo méně koledníků, proto jsme rozhodli v Bystřici pod Hostýnem nekoledovat a to i s ohledem na to, že by bylo obtížné několik hodin zpívat koledy s nasazeným respirátorem v panelových domech.
 
      Děkuji všem koledníkům, kteří se sbírky zúčastnili. Velmi děkuji za vstřícnost zaměstnancům úřadů, obchodů, restaurací a pošt, kde byly umístěny statické pokladničky a spolupráci při jejich rozpečeťování.
 
      Přeji nám všem, aby sbírka v roce 2023 mohla proběhnout klasickým koledováním a naše jedinou starostí bylo jen příznivé počasí na koledu.
 
                                                                                     

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb