Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Celkem 199 600,- Kč

Celkem 199 600,- Kč je výnos ze zapečetěných kasiček na veřejných místech v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích. Koledníci za Vámi letos nemohli, proto si velmi vážíme této podpory a děkujeme Vám všem, kteří jste pokladničky vyhledali a přispěli.
Jaké máme záměry využití vašich darů v letošním roce?
- Zakoupení 2 ks odvlhčovačů vzduchu k okamžité pomoci osobám v nepříznivé životní situaci.
- Zakoupení vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, které bude využíváno na péči v průběhu dne i na  víkendové služby.
       Menší výtěžek než v minulých letech nás může nepříznivě limitovat při nákupu výš uvedených prostředků, ale poskytování našich stávajících služeb v žádném případě neomezíme. Výsledek sbírky ještě stále není úplný. Pokud ještě chcete podpořit naše záměry, tak stále můžete až do 30. 4. 2021 - platbou převodem na účet 66008822/0800 variabilní symbol 77707003, QR kódem, do online kasičky https://www.trikralovasbirka.cz/ nebo DMS?
       Moc děkuji za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí regionu i jednotlivcům, kteří se ujali zodpovědnosti a umístili na dobu sbírky na úřady, do kostelů, obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo se podíleli na propagaci. Letos to byla výzva a my jsme to společně zvládli. Děkuji.
                                                                                                                                                             Vladimíra Procházková, koordinátorka sbírky