Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka 2018

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic

     celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků

  V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků. Některé děti chodily postupně i ve dvou skupinkách. Letos nám mimořádně přálo slunečné a teplé počasí.  Do zapečetěných pokladniček přispěli štědří dárci opět více než v předchozích letech a to celkem rekordních 386.685,- Kč.

     Menší část výtěžku sbírky zůstane k dispozici pro projekty Charity Česká republika a Arcidiecézní charity Olomouc. Zbylá, větší část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem, kde ji využijeme pro podporu našich služeb v regionu. V roce 2018 plánujeme použít část prostředků na modernizaci vybavení střediska zdravotní péče - Charitní ošetřovatelské služby, formou pořízení novějšího vozidla. Nahradí jedno z dosavadních aut, které slouží k přepravě našich sestřiček k pacientům již 16. rokem. Další část výnosu sbírky použijeme na modernizaci prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.

   Za všechny potřebné lidi u nás i v zahraničí, kterým budou prostředky ze sbírky sloužit, chci především poděkovat všem koledníkům, kteří obětovali svůj čas. S nadšením zpívali známou koledu a umožnili svým spoluobčanům přispět. Zvláštní poděkování patří koledníkům ze sdružení StonoŠka a ÚSP Javorník, kteří nám i letos velmi pomohli.

    Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice a Blazice za spolupráci při organizaci koledování. Velké poděkování farnosti Bystřice p/H a  P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí pro bystřické koledníky na faře v Bystřici. Děkujeme také zaměstnancům městského a všech obecních úřadů a také pracovnicím České spořitelny za spolupráci při počítání výnosu sbírky.

Závěrem děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto největší dobročinnou sbírku a podpořili tím naše úsilí pomáhat potřebným.

fotogalerie: https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralova-sbirka-2018/

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb