Příběh sbírky 2019

Příběh sbírky 2019

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Příběh Tříkrálové sbírky 2019 začal v listopadu. Pod záštitou Charity Česká republika jsem oslovila veřejnost a z nových i dlouholetých dobrovolníků vypracovala seznam vedoucích skupinek. Každému jsem přidělila trasu a vypsala průkaz s číslem. Potom přišly na řadu pokladničky, které se na městském a obecních úřadech očíslovaly shodně s průkazem vedoucího a úředně zapečetily pro kontrolu proti otevření neoprávněnou osobou. Letos jich bylo 66 kusů. Za pomoci dalších dobrovolníků, mimochodem takových ochotných lidí včetně koledníků bylo přes 250, se na faře v Bystřici pod Hostýnem nachystaly tašky pro skupinky. Do každé patří korunky a dárek pro krále, instrukce a termíny koledování, letáčky s informacemi o využití sbírky a cukříky jako pozornost pro dárce. Během prosince jsem všechny tašky spolu s kostýmy, pokladničkami, průkazkami a posvěcenými křídami pro psaní požehnání K+M+B, rozvezla všem vedoucím. A pak už … děj se vůle Boží. Sbírka proběhla již po dvacáté. A díky té spoustě promrzlých a promáčených dobrovolníků a všem dárcům se od 2. do 12. ledna v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích vybralo neuvěřitelných 392.578,- tisíc korun. Peníze z opět úředně rozpečetěných pokladniček jsem poslala na účet Charity Česká republika. Budou rozděleny na poskytování pomoci Charitou Česká republika, Arcidiecézní charitou Olomouc a velká část se vrátí k zabezpečení provozu Charity Bystřice pod Hostýnem. Konkrétně v letošním roce to znamená, že každý, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na této akci, pomohl sumou 230.000,- Kč středisku charitní domácí zdravotní péče. Tyto peníze pomohou nákupem lineárního dávkovače léků a finančním zabezpečením provozu zdravotních sester k možnosti poskytování domácí hospicové péče v našem regionu.

Děkuji za všechny potřebné. Děkuji za spolupráci koledníkům, klubu Stonoška a turistickému oddílu Pawnee. Všichni obětovali svůj volný víkend a svůj čas.Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice, Vítonice za spolupráci při organizaci a také P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici pod Hostýnem. Zaměstnancům městského a obecních úřadů a zaměstnancům České spořitelny děkuji za spolupráci při pečetění pokladniček a počítání výnosu sbírky.Děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím naši práci – jestli už to bylo penězi nebo jen milým úsměvem a přijetím požehnání.

                                                                                                 Vladimíra Procházková

                                                                                                    koordinátorka sbírky

                                                                                             Charita Bystřice pod Hostýnem

foto: https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/trikralova-sbirka-2019/

přehled o pokladničkác2019 na web.pdf

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb