Poděkování

Poděkování

Charita Bystřice pod Hostýnem děkuje všem koledníkům a dárcům, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce 2023.

Ve dnech 4. - 8. ledna 2023 vyšly do ulic města a okolních obcí skupinky koledníků,
aby roznášely požehnání. Koledníci napsali na dveře domů zkratku K † M † B † pro rok 2023 a požádali o peněžitý příspěvek do zapečetěné kasičky.
          62 skupinek, 248 koledníků = výsledek 506 170,00 Kč. Výnos sbírky je rozdělen podle předem daného klíče:  65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.
          Charita Bystřice pod Hostýnem poskytuje především terénní služby, proto je pro nás prioritou zajištění dostatečného počtu a spolehlivosti aut. Vzhledem ke stáří (rok výroby 2003, 2005 a 2006) a vysoké poruchovosti vozidel, jsme nuceni v roce 2023 vyřadit 4 automobily. Prostředky z Tříkrálové sbírky 2023 z části pokryjí pořizovací náklady 4 ekologických nízko emisních vozidel na hybridní pohon z projektů IROP. Pomohou nám vyřešit již téměř krizovou situaci při zabezpečování služby na celém území působnosti.
 
          Tříkrálová sbírka začíná už v listopadu. Plánování, propagace a organizace spousty doprovodných činností a stávajících i nových dobrovolníků, probíhá až do konce roku. Následuje týden náročný hlavně pro koledníky a jejich maminky J a všechno úsilí vyvrcholí v půlce ledna rozpečeťováním pokladniček, praním obleků a mojí povinností zveřejnit výsledky a poděkovat všem zúčastněným. Ráda bych tímto vyjádřila svoje upřímné poděkování (nenašla jsem vhodnější slova, která by vystihla moje pocity vděčnosti za hladký průběh, vstřícnost a spolupráci – snad Pán Bůh zaplať!) panu starostovi Zdeňku Rolincovi za přijetí, podporu a pomoc při koledování. Děkuji T. J. Sokol Bystřice pod Hostýnem, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Bratrství a ZŠ Chvalčov za pomoc při náboru koledníků. Koledníkům z turistického oddílu Pawnee, klubu Stonoška a všem ostatním za šíření dobrých skutků. Jsem ráda, že jsme pro ty, kteří nám pravidelně pomáhají, mohli zorganizovat zájezd na živé vysílání Tříkrálového koncertu v České televizi. Ten by se mohl stát tradiční odměnou pro naše koledníky.
Dále děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice, Vítonice za spolupráci při organizaci, kaplanovi P. Josefu Biernátovi za požehnání a P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici pod Hostýnem. Paní matrikářce a zaměstnancům městského a obecních úřadů za propagaci sbírky a spolupráci při pečetění pokladniček. Zaměstnancům České pošty děkuji za ochotu při počítání výnosu sbírky.
Děkuji všem dárcům, díky kterým bude naše organizace dál schopna vykonávat svoje poslání.
 
 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb