Peníze z Tříkrálové sbírky už pomáhají

Peníze z Tříkrálové sbírky už pomáhají

+++++++++++++++++++

Koledníkům Tříkrálové sbírky v regionu Bystřice pod Hostýnem se letos podařilo vybrat 426.084,- Kč.  Přispěli tak k celkovému výtěžku této sbírky, který Charita Česká republika podle daných pravidel přerozdělila k následnému čerpání pro krizové fondy a na projekty u nás i v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Pro potřeby Charity Bystřice pod Hostýnem se z této nemalé částky vrátilo 252 337,53Kč.
Jak je využijeme:
     - Část již pomohla při nákupu auta pro středisko Domácí zdravotní péče. Tato služba je terénní, jejím cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, sedm dnů v týdnu po celou dobu kalendářního roku. Jenom za rok 2019 provedlo 5 zdravotních sester 10941 návštěv v domácnostech u 337 klientů a ujelo 10093km. Nové, méně poruchové auto, tak zajistí vyšší dojezdovou dostupnost služby.
     - Do Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově jsme zakoupili křeslo k odpočinku, který je také součástí nabízených služeb. Klientů v loňském roce bylo celkem 33 a jejich průměrný věk byl 83 let. Proto plánujeme ještě dovybavení židlemi s područkami, které odpovídají potřebám našich klientů.
     - Částku 3000,- Kč poskytneme Matici svatohostýnské na zřízení nájezdové rampy v Poutním domě na Hostýně, která umožní zpřístupnit tyto prostory tělesně postiženým poutníkům.
Ještě jednou děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím naši práci.
                                                                                                koordinátorka sbírky  Vladimíra Procházková

                       k     a

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb