Návštěva školky

Návštěva školky

8. června jsme naší pravidelné procházce po areálu dali jasný cíl.

Společně s klienty Denního stacionáře jsme navštívili děti z MŠ Chvalčov, abychom jim předali dáreček ke Dni dětí. Navzájem jsme si dávali hádanky, prožili příjemné chvíle ve společnosti dětí. Děti od nás dostaly motýlková lízátka, která jim udělala velkou radost. Děkujeme za pěkné prožití dopoledne a těšíme se zase někdy . J

Ludmila Trefílková DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel.: 777 763 784 E-mail: 7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys