Nakoupen další ze záměrů Tříkrálové sbírky 2022.

Nakoupen další ze záměrů Tříkrálové sbírky 2022.

Pro potřeby klientů Denního stacionáře pro seniory Chvalčov 

jsme zakoupili nový venkovní nábytek a vyvýšené truhlíky.  Výrazně se tak zkvalitnil pobyt na terase zařízení. Klienti budou moci častěji využít tento prostor při aktivizaci i relaxaci.  Vysazováním truhlíků, na které se velmi těší, si zpestří nejenom denní činnost, ale při pěstováním zeleniny i jídelníček. Dosud používaný plastový nábytek, nesplňoval požadavky na podporu správného a pevného sezení, ani bezpečnost při vstávání a byl již velmi opotřebený z důvodu jeho stáří.  
Ještě jednou děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům Tříkrálové sbírky za podporu, díky které můžeme poskytnout příjemnější posezení i pro veřejnost při konání společných akcí. 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb