Listopad 2019 ve stacionáři
26. listopadu 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

Listopad 2019 ve stacionáři

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Začnu poděkováním panu Markovi Teličkovi - šéfredaktorovi časopisu Příroda. Naše společné cestování obohatil besedou o exotickém ostrově Nová Guinea. Počasí za okny bylo sychravé a nepříjemně se vkrádala únava, o to více si ceníme jeho ochoty se s námi podělit o zajímavé zážitky. Určitě se nám neomrzí jeho fotografie se širokým spektrem pohledu na život ze vzdálených koutů celé Země.
     Podle programu byla dalším tématem dopolední kavárničky Historie dopravy. Za pomoci soutěže mezi dvěma družstvy jsme se seznámili s dějinami, procvičili vědomosti potřebné pro každého účastníka silničního provozu a trochu se nechali unést představami o budoucnosti. A tohle všechno při živé a veselé diskuzi... .
     Pomalu se blíží svátky a nám na stacionáři rozkvetly cínie - tak by se dala popsat činnost výtvarného ateliéru. Tyto květiny nám totiž nejvíce připomněly nabarvené borovicové šišky, ze kterých vznikly nápadité adventní dekorace.
     Předvánoční čas se stává pro mnohé dobou nákupů a shonů. Advent je přitom doba určená ke klidu a rozjímání. Využili jsme tedy velmi rádi nabídku na povídání s P. Petrem Dolákem, farářem z Prusinovic. Voňavý čaj i sladká káva jen doladily pohodu a příjemné dopoledne. Je dobře, že jsme si připomenuli význam Vánoc, mohli se zamyslet nad darem „člověčenství“. Děkujeme za možnost zklidnění.
Přejeme sobě i vám, aby nám ten klid vydržel nejenom do posledního měsíce tohoto roku, ale hlavně co nejdéle v roce novém.

                                                                                                        

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb