koncert leden2020

koncert leden2020

4x akordeon, 3x klávesy, 2x flétna zobcová,1x flétna příčná, 1x bicí.

To je výčet hudebních nástrojů, se kterými nás dnes navštívili žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Tedy i fyzicky náročná příprava. A co se týká samotného koncertu? Na projevu je poznat, že děti hraní baví a paní učitelky berou jejich hudební vzdělání jako svoje poslání. Skladby, které zazněly, obsáhly celou škálu stylů. Mohli jsme si zazpívat, zasnít se i zapleskat do rytmu. Všem 12ti dětem, MgA. Magdě Čáslavové a paní učitelce Jarmile Koščakové moc děkujeme a upřímně se těšíme na jejich další návštěvu.

 

 

     

 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb