Ještě větší ochrana při péči o klienty v terénu.
18. listopadu 2020 Charita Bystřice pod Hostýnem

Ještě větší ochrana při péči o klienty v terénu.

Abychom poskytli ochranu klientům i našim zaměstnancům v té nejvyšší míře a zamezili možnému šíření onemocnění,

začali jsme již koncem října s testováním našich klientů a pracovnic za pomoci speciálního přístroje ICHROMA II na testování přítomnosti viru způsobující nemoc covid-19. Výsledek testů je dostupný do 15min. K zakoupení vlastní technologie jsme se společně s ostatními Charitami Arcidiecéze Olomouc rozhodli hlavně z důvodu rychlejšího výsledku a omezení doby nutné karantény při čekání na výsledky z odběrových míst. Pro naši organizaci, která denně poskytne službu v terénu nejméně 120 klientům, je nejdůležitější možnost okamžitě reagovat a zamezit šíření nemoci. Z tohoto důvodu jsme zatím nemuseli omezit žádnou z našich služeb.
Pro pacienty s chorobami plic nabízíme k zapůjčení koncentrátory kyslíku k domácímu použití. Tato technologie výrazně zlepšuje kvalitu života u těchto pacientů a snižuje potřebu hospitalizace.
 
Repotráž České televize:

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb