Díky Tříkrálové sbírce jsme lépe vybaveni.
22. července 2022 Charita Bystřice pod Hostýnem

Díky Tříkrálové sbírce jsme lépe vybaveni.

Charita Bystřice pod Hostýnem zakoupila z Tříkrálové sbírky za částku 27 537,- Kč druhý odvlhčovač vzduchu. 

Získáváme tím možnost poskytnout okamžitou pomoc pro více postižených najednou a jsme lépe vybaveni pro případ živelné pohromy. Odvlhčovač zakoupený v loňském roce jsme opakovaně zapůjčili při vytopení bytů. Díky jeho využití a doporučení klientů jsme se rozhodli pořídit ještě jeden přístroj s větším výkonem.
 
Přírodní katastrofy, bleskové povodně, požáry nebo havárie v domácnostech jsou bohužel součástí našeho života. Díky všem dárcům a dobrovolníkům Tříkrálové sbírky  jsme lépe vybaveni pro pomoc v těchto případech a získali jsme možnost zapůjčovat vysoušeč i při běžných provozních činnostech, např. po malování, odstraňováním stavební vlhkosti novostaveb, apod..
 
Cena za zapůjčení se bude účtovat podle aktuálního ceníku.
 
V případě likvidace následků mimořádných událostí, přírodních či živelných pohrom je zápůjčka od platby zcela osvobozena.
 
Informace na telefonu 731 646 912 nebo na internetových stránkách Charity Bystřice pod Hostýnem.

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb