Denní stacionář opět funguje
24. července 2020 Charita Bystřice pod Hostýnem

Denní stacionář opět funguje

*******************************  

V době od 16. března do 22. června jsme jako zařízení, které poskytuje službu seniorům, z preventivních důvodů a nařízení Vlády přerušili činnost. V návaznosti služeb Charity Bystřice pod Hostýnem jsme měli možnost klienty zabezpečit. Několik klientů využilo služby Osobní asistence, kdy je naše pečovatelka pravidelně navštěvovala v domácím prostředí, a tak mohla v nemalé míře ulehčit neklidnou a pro naše klienty i nebezpečnou dobu.
      V současné době provoz stacionáře již funguje, i když ještě v souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV v omezeném režimu. Řídíme se pravidly potřebnými pro chod této služby.  Zdálo by se, že jsou to nařízení omezující, ale je to jen častější provádění zaběhlých hygienických pravidel. Také ještě pracovníci sebe i klienty stále chrání používáním štítů nebo roušek.
     I přesto jsme nezapomněli na naše oblíbené aktivity a hned po otevření využili ještě rozkvetlých lip a nasušili bylinky. Také jsme již začali zpracovávat zeleninu ze zahrádky. Klienti si např. připravili slanou odpolední svačinku z cukety a slaniny :).
      Tak všem hodně zdraví a zdravý rozum, abychom již tento pro nás všechny nepříjemný proces, nemuseli opakovat.

                                     cuketa