Den Charity 2021

Den Charity 2021

Mše svatá sloužena za pracovníky, klienty a dobrovolníky Charity Bystřice pod Hostýnem 

byla letos druhou akcí, kterou jsme si připomenuli svátek sv. Vincence z Paula – patrona charitního díla. Společně s P. Janem Hrudíkem jsme poděkovali za dar zdraví a možnost pomáhat potřebným a poprosili o sílu a rozvahu při vykonávání každodenních pracovních povinností.
        Před kostelem sv.Jiljí vedoucí služeb poskytli zájemcům informace. Děkujeme za účast i povzbuzení.
 
 

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb