Charita zakoupila z Tříkrálové sbírky odvlhčovač

Charita zakoupila z Tříkrálové sbírky odvlhčovač

      Charita Bystřice pod Hostýnem zajišťuje, kromě terénních služeb a denního stacionáře pro seniory, také pomoc osobám v nepříznivých životních situacích, např. při bleskové povodni, havárii v domácnosti nebo při likvidaci škod po požáru nebo zásahu bleskem. V těchto případech můžeme postiženým osobám zabezpečit základní materiální potřeby. 

     Nyní, díky pořízení nového odvlhčovače vzduchu, máme i možnost poskytnout rychlou pomoc při likvidaci škod, způsobených promočením místností. V případě mimořádných událostí, přírodních či živelných pohrom je zápůjčka odvlhčovače zdarma.
      Částku 18 981,- Kč na jeho zakoupení jsme získali díky dárcům Tříkrálové sbírky, kteří v letošním roce přijali výzvu a netradičním způsobem přispěli do tříkrálových kasiček umístěných na veřejných místech nebo online.
      V roce 2022 bychom chtěli z této sbírky pořídit ještě jeden vysoušeč, který plánujeme zapůjčovat k vysoušením prostor bytů, rodinných domů a staveb nejen při mimořádných událostech.
 
Informace na telefonu 731 646 912 nebo na internetových stránkách Charity Bystřice pod Hostýnem.

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb