Charita děkuje

Charita děkuje

Ještě před vyhlášením Nouzového stavu v souvislosti s koronavirem, přijala bystřická Charita, která zajišťuje své služby nejvíce ohrožené skupině obyvatel – seniorům a osobám se zdravotním postižením, taková krizová a bezpečnostní opatření, která by co nejvíce zajistila ochranu zdraví klientů i svých zaměstnanců.

    Díky prozíravosti vedení Charity jsme se nespoléhali na ujišťování ministra zdravotnictví, že stát má dostatečné zásoby ochranných prostředků, ale zavčas se nám ve spolupráci s Lékárnou Salvia podařilo pro první týdny zajistit několik set jednorázových roušek pro naše sestry a pečovatelky.
     Další dny čekání a chaotických zpráv o zásobení ochrannými pomůckami, které „jsou stále na cestě“, jsme zvládli překonat jen díky svépomocně vyrobeným rouškám od našich pracovnic paní Žůrkové a Procházkové a následně díky pomoci a darovaným ušitým rouškám od děvčat z Klubu StonoŠka a od paní Stellové, Šimarové, Uhříkové, Janečkové i dalších nejmenovaných dobrovolnic.
     Při péči, hlavně podávání stravy, ale i jiných úkonech pečovatelek a sester, se velmi osvědčily ochranné štíty na obličej, které nám daroval MUDr. Jan Vejrosta a jeho dcera Kateřina, která je s pomocí 3D tiskárny vyrobila. Moc děkujeme.
     Pro seniory nad 70 let, kteří by neměli vycházet po dobu nouzového stavu ze svých domovů, jsme zavedli ve spolupráci s Potravinami Majtán možnost nákupů s dovozem do domu zdarma.
     Nejen na tyto nákupy, ale především na rychlý převoz ochranných a dezinfekčních prostředků z centrálních skladů v Olomouci a Otrokovicích a dále na rozvoz potravinové pomoci a léků potřebným jsme využili vůz Škoda Octavia zapůjčený od Škoda auto a.s. a firmy HoppyGo. Bezplatným zapůjčením několika desítek těchto luxusních aut pro potřeby některých dobročinných organizací se tyto firmy zapojily do pomoci proti pandemii koronaviru. Děkujeme.
     Velké poděkování patří vedoucím našich služeb paní Fürstové, Prejzkové a Sovové za zvládnutí provozu a organizace práce i při nepřítomnosti až 10 pracovnic z důvodu nemoci nebo ošetřování dětí. Obrovské díky si dále zasluhují především pečovatelky a sestry, které i v oslabeném počtu a pouze s provizorními ochrannými prostředky, které chrání pouze naše klienty, ale ne pracovníky samotné, každý den včetně sobot, nedělí a svátků zajišťují nutnou péči našim klientům. Velmi si vaší obětavé práce vážíme.
                                                                                                                  Pavel Pilmajer                                                                                                                           ředitel                                                                                             Potr. Majtán nákupy   nákupy   PB sklad
 ochrana   štíty    
   roušky    roušky