beseda na aktuální téma

beseda na aktuální téma

- KŮROVEC

V úterý 12. února přijal naše pozvání do kavárničky klubu Aktivity Ing. Josef Dostál z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. Nápad na toto téma se zrodil při odstrojování vánočního stromečku a povídání o přírodě a lesích, které vidíme z okna. Co vlastně způsobuje usychání stromů. Proč je nutná těžba, která mění i celkový vzhled okolních kopců? A nedalo se tomu všemu předejít? Odpovědi, které jsme se pokusili vyhledat ze sdělovacích prostředků, pro nás nebyly moc srozumitelné. Proto jsme se rozhodli pozvat odborníka. Pan Dostál nám nejenom odpověděl na všechny připravené dotazy, seznámil nás i se zajímavostmi z tohoto oboru. Prezentace se skládala z úvodu – od historie po základních informace o Arcibiskupských lesích a hlavní části – kůrovec a boj s tímto škůdcem. Za necelé dvě hodiny jsme se dověděli spoustu informací, viděli fotky vývoje brouka i videa moderní mechanizace. O všem neustále společně diskutujeme. Tímto chci poděkovat panu Ing. Josefu Dostálovi, že si našel čas. Odborně, ale přitom velmi srozumitelně nám přiblížil svět lesa.

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb