Aktivity v květnu

Aktivity v květnu

Jak se nám tento měsíc dařilo?

Cestování jsme tentokrát pojali formou soutěže dvou týmů o znalostech a připravenosti. Nejdříve jsme vyplnili kvíz o historii naší země, potom jsme pokračovali obrázkovou cestou kolem nejznámějších hradů a skanzenů. Dobrý nápad byl i formou písniček o městech prokličkovat republiku od „ malé zahrádky v Hradci“ až po „tam pod Hostýnem, mezi horama…“. A jako vrchol byl bodovaný seznam věcí potřebných na cesty – nedá se ani uvěřit, co sebou musíme mít :).

Další úterý jsme se dojali nejdříve četbou tematické povídky ke Svátku Matek a jejím následným rozborem. Potom velmi pěkným vystoupením dětí ZUŠ Chvalčov s paní učitelkou Alenou Konečnou. Děti chodí v květnu již pravidelně, vždy jsou perfektně připravené a ve svém pásmu nezapomenou na lidové písničky, ke kterým se rádi a s chutí přidáváme.

V úterý 21. května v dopoledních hodinách jsme mohli ve stacionáři opět poskytnout zázemí poutníkům Prosebné pěší pouti z Podhradní Lhoty na sv. Hostýn. Letos konané již po 19. a vzácnější o dar Novokněžského požehnání P. Jiřího Šústka, za kterým, jak řekla iniciátorka poutě Maruška Pšenicová, "by měl člověk prošoupat sedmero podrážek." Během krátkého odpočinku se návštěvníci podělili o dobrou náladu, proběhla krátká bohoslužba i telefonát přímo do vysílání rádia Proglas. Litanie k Panně Marii pak poutníky doprovodily do cíle cesty.

Na Hostýn jsme se podívali i my. Pršelo - rozhled a procházka po poutním místě tedy nebyla možná. Plán "B" a naše improvizace tomuto počasí nedovolili pokazit den. Za 1. Začněme tím, že déšť je potřeba ( neustále slyšíme, že není spodní voda ...), tak díky za něj. Za 2.  Při příjezdu nás vítaly zvony začátku mše svaté a účast na ní je, to nemusím ani popisovat, velká duchovní odměna, která byla ještě znásobená komentovanou prohlídkou baziliky. A za 3. Jídlo - dobré, teplé, měkké ( na to vždycky dbá naše babička při návštěvách ) a při kávě a dortíku jsme si ještě společně popovídali a přečetli novinky z Listů svatohostýnských. Tedy nakonec vydařený výlet a už máme připravený program na červen.

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel.: 731 646 912 E-mail: cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb