20. let denního stacionáře a osobní asistence

20. let denního stacionáře a osobní asistence

Ve středu 29. 9. 2021

       jsme společně s klienty, jejich blízkými a příznivci stacionáře oslavily krásných 20 let od založení naší služby. U příležitosti každoročního Dne Charity jsme uspořádali malou slavnost na terase stacionáře. Neslavili jsme jen my, ale také Osobní asistenční služba. Oslava to byla velkolepá, slyšet byla určitě široko daleko. Díky vystoupení Dechového orchestru ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, pod vedením Mgr. Vladimíra Češka, jsme po dlouhé době měli možnost klientům zpestřit program stacionáře, který je v současné době bez společenských aktivit.
       Ředitel Charity BpH pan Pavel Pilmajer připomněl začátky služby, poděkoval všem, kteří se zasloužili o vznik stacionáře. Paní Jiřině Hurtové za vybudování služby Charitní Domovinky. Současnému i bývalému vedení Obce Chvalčov za dlouhodobou, nejen finanční podporu naší služby. Bývalé vedoucí paní Ince Vaculíkové za dlouholetou práci, během níž se stacionář proměnil z Charitní domovinky v Denní stacionář. Přítomným představil současné pracovnice stacionáře, kterým do budoucna popřál mnoho sil při práci a odhodlání pokračovat ve službě potřebným.
        Povzbuzující pro všechny bylo i požehnání P. Josefa Hováda, ve kterém nám připomněl, že je potřebná nejen péče, ale také to, že dokážeme trpělivě „ztrácet čas“ s potřebnými. Protože nejen naše péče a čas, který s nim trávíme, ale také sdílení, je pro ně velice důležité a pomáhá jim v těžkých chvílích.
 
Děkujeme všem přítomným, a těšíme se zase za rok na společné setkání.
 
        Všem současným i bývalým pracovnicím děkuji za jejich obětavou práci pro naše klienty. I když nám občas z toho neustálého desinfikování a nošení respirátorů jde hlava kolem, děkuji, že vám na tváři zůstává úsměv. Klientům přeji mnoho sil, a možná někdy i trpělivosti J.
 
                                                                                      Za pracovníky Denního stacionáře Chvalčov Ludmila Trefílková, DiS.
 
 
 
 
 

Ludmila Trefílková DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel.: 777 763 784 E-mail: 7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys