Osobní asistenční služba

Kde nás najdete

Adresa

6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem 76861

Oblast působnosti

ORP Bystřice pod Hostýnem

Na koho se můžete obrátit

Irena Svačinová

Vedoucí Osobní asistenční služby
Tel.: 573 378 296 E-mail: 4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Osobní asistenční služba

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Charita Bystřice pod Hostýnem

Kraj
Zlínský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Irena Svačinová

Registrační číslo služby
2255905

Poslání a cíle

Posláním služby je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.

Cílové skupiny

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Další informace

.