kontakty

Ludmila Trefílková, DiS.

Tel.: 777 763 784
Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice

Seznam služeb

Denní stacionář pro seniory Chvalčov - Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovník