Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

Novinky

Den charity na náměstí v Bystřici pod Hostýnem

Den charity na náměstí v Bystřici pod Hostýnem

7.října proběhla na Farmářském jarmarku v Bystřici pod Hostýnem pořádaném SVČ Včelín prezentace  všech středisek charity.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Dne 27. září proběhl u příležitosti Dne Charity v Denním stacionáři pro seniory Den otevřených dveří.

Činnost DSS a klubu Aktivity v měsíci červnu

Činnost DSS a klubu Aktivity v měsíci červnu

První červnové úterý jsem si pro návštěvníky dopolední kavárničky nachystala otázky ze světa filmu.              Pokud bych měla hodnotit vědomosti soutěžících, nenapadá mě vhodnější komentář než – “Klobouk dolů“.

Žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem ve stacionáři

Činnost DSS Chvalčov a klubu Aktivity v květnu

Činnost DSS Chvalčov a klubu Aktivity v květnu

V úterý 23. května proběhlo v našem stacionáři vystoupení žáků ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem pod vedením MgA  Magdy Čáslavové a p.Zuzany Outratové. Celkem 16 dětí nám s upřímnou radostí předvedlo výsledky své pilné práce v letošním školním roce.

Den Charity 2014

 

"AKTIVITY"  pro veřejnost ve stacionáři

„Aktivity“ jsou určeny lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty,

kdo chtějí žít aktivně!

„AKTIVITY“ můžete finančně podpořit dobrovolným příspěvkem při návštěvě.

 „AKTIVITY“ budou probíhat každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod. v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově.

 

PROGRAM NA ŘÍJEN

Jak se k nám dostanete?

Ø  Autobusem

  •  v 8. 35 hod.  od zastávky u Alberta – vystoupíte na zastávce Chvalčov Pomník
  • zpět 11. 48 hod od zastávky Chvalčov Pomník

Ø  Pěšky nebo na kole (areál ZŠ Chvalčov)

 
pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

4 616 200 Kč.Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji