Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

Novinky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Osíčko 2    V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic

     celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků

listopad v Aktivitách

 Denní stacionář pro seniory Chvalčov - klub „AKTIVITY“ hvězdičky

  Co jsme všechno zvládli v měsíci listopadu?    

Tříkrálová sbírka

TKS_obrazek_plakatekTuto dobročinnou akci

pořádá Charita Česká republika 

každoročně od roku 2000 v měsíci lednu.                       

AKTIVITY v říjnu

lampionyDobrý den, chtěla bych Vás informovat o říjnovém programu klubu Aktivity.

Den charity na náměstí v Bystřici pod Hostýnem

Den charity na náměstí v Bystřici pod Hostýnem

7.října proběhla na Farmářském jarmarku v Bystřici pod Hostýnem pořádaném SVČ Včelín prezentace  všech středisek charity.

Den Charity 2014

AKTIVITY stacionáře pro veřejnost Chvalčov

„Aktivity“ jsou určeny lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně!

Místo: Chvalčov
Termín: 3. 1. 2017 — 30. 6. 2018
 

"AKTIVITY"  pro veřejnost ve stacionáři

 „Aktivity pro veřejnost “

 program na LEDENjsou určeny lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty,

kdo chtějí žít aktivně!

„AKTIVITY“ můžete finančně podpořit dobrovolným příspěvkem při návštěvě.

 „AKTIVITY“ probíhají každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod. v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově.

 

Jak se k nám dostanete?

 - možnost domluvit přepravu

    na tel. 775635014

Ø  Autobusem

  •  v 8. 35 hod.  od zastávky u Alberta – vystoupíte na zastávce Chvalčov Pomník
  • zpět 11. 48 hod od zastávky Chvalčov Pomník

Ø  Pěšky nebo na kole (areál ZŠ Chvalčov)

 
pomáhejte s námi

výsledky Tříkrálové sbírky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

5 486 900 Kč.

Z programu Priority sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku 732 700 Kč. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji