utíkám pomáhat...

Tříkrálová sbírka

 

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.

 Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

 Kdo koleduje?

Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.

Jak nás můžeš kontaktovat?

osobně na adrese: Oblastní charita BpH, 6.května 1612
telefonicky: 777 763 781
e-mailem: vladimira.prochazkova@bystriceph.charita.cz

Bližší informace

 


schůzka Tříkrálových vedoucích

tradiční schůzka tříkrálových vedoucíh

 

doc1-1

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Osíčko 2    V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic

     celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků

Tříkrálová sbírka

Tuto dobročinnou akci pořádá Charita Česká republika

  každoročně od roku 2000 v měsíci lednu.   

TKS_obrazek_plakatek

               

      

Tříkráloví koledníci v LandekParku a TV NOE

Rok za rokem utíká, naši koledníci nám rostou a na jejich místa se každý rok těší noví koledníci. I když Tříkrálová sbírka je již dávno za námi, rozhodli jsme se znovu 8. května vyrazit na společný výlet.

Tříkráloví koledníci to nevzdali...

Tříkráloví koledníci to nevzdali...

Sníh, silný mráz, nepříjemný vítr – hlavní atributy letošní zimy. A to se blíží Tříkrálová sbírka. Do zmrzlých ulic má vyjít něco kolem 200 lidí. Kolik z nich to asi vzdá, kolik v -15 °C jen tak dobrovolně půjde ven z vyhřátého příbytku?

Tříkrálová sbírka skončila. V některých Charitách již hlásí rekordy

Koleda na bystřicku pokračovala i druhý lednový víkend. Foto: H. Janovská, Charita Bystřice pod Hostýnem

Arcidiecéze olomoucká – Staré padesátihaléře či žetony do nákupních vozíků. I takové poklady objevují mezi finančními příspěvky do Tříkrálové sbírky charitní pracovníci. V těchto dnech otevírají jednotlivé pokladničky a sčítají jejich obsah. Aktuálně mají rozpečetěno již přes 80% kasiček. Rekordní výtěžky napočítali v téměř polovině obcí na Uherskobrodsku, dále na Zlínsku…

Tříkrálové koledníky mráz neodradil...

Tříkrálové koledníky mráz neodradil...

            „My tři králové jdeme k vám, ...“  teple oblečení, vyzbrojení dobrou náladou  a chutí pomoci těm, kteří to skutečně potřebují, se i tenhle rok mezi 2. a 9. lednem 2016 již tradičně zapojili malí a velcí koledníci do největší dobrovolnické akce - Tříkrálové sbírky. Nikdo přesně neumí vysvětlit, proč mnozí obětují svůj volný čas a zřeknou se domácího pohodlí. Odpovědí je pravděpodobně touha v srdci člověka, která ho žene ohlašovat, že svět má naději, protože na svět přišel Spasitel. A když máte takovou informaci, nemůžete si ji nechat pro sebe…

           

Soutěž o " NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍBĚH"

Soutěž o " NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍBĚH"

Vítězem soutěže se stala skupinka paní Pavly Zapletalové z Brusného. SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!!

3. 1. 2015 se v naší obci BRUSNÉ konala “Tříkrálová sbírka“. Než jsme začali  v naší obci, tak jsme se pomodlili a vykročili s pomocí boží do ulic. U každého domu jsme zazpívali a popřáli vše dobré v tomto roce. Obyvatelé naši obce k nám byli velice štědří a při ,,Tříkrálové sbírce“ jsme zažili spoustu zajímavých zážitků. O jeden nejzajímavější a pro nás  nezapomenutelný zážitek se chceme s Vámi podělit.

pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

5 486 900 Kč.

Z programu Priority sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku 732 700 Kč. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji