Tříkrálová sbírka 2021

obecny_HLAVNI_BANNER_980x100

„My tři králové jdeme k vám,
          štěstí, zdraví, vinšujem vám, …“
Charita Bystřice pod Hostýnem oznamuje, že Tříkrálová sbírka 2021 neproběhne tradičním způsobem. Z důvodu ochrany Vašeho zdraví i zdraví koledníků, Vám nemůžeme přinést požehnání domů. V současné době se soustředíme na to, abychom zajistili všechny naše služby bez výrazného omezení.
 Na označených veřejných místech v Bystřici pod Hostýnem i okolních obcích jste měli možnost do 18.1.2021 podpořit naši práci a přispět do připravených kasiček.

Výnos z těchto pokladniček je 199 600,- Kč. Zde jsou podrobné výsledky:

Stále můžete přispívat:

Bankovním převodem

Tříkrálový sbírkový účet
66008822/0800
variabilní symbol
Charity Bystřice pod Hostýnem 
77707003

QR platba BpH

Na online koledu

Na webu Tříkrálové sbírky najdete online kasičku, do které je možné vhodit váš příspěvek. 

...štěstí, zdraví vinšujem Vám.

000402

Dárcovskou SMS

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS 
na číslo 87 777
DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30
DMS TRV KOLEDA 60
DMS TRV KOLEDA 90
Více na www.darcovskasms.cz.

a

001170_67_023911Poděkování - vánočně tříkrálové poselství otce Suchára

001170_67_023911Využití darů v roce 2021

001170_67_023911Záznam Tříkrálového koncertu

001170_67_023911 Výsledky

 

koordinátorka sbírky:   Vladimíra Procházková                                                                                                           
                                           777 763 781, 725 738 749
                                           vladimira.prochazkova@bystriceph.charita.cz