Základna

Rozvoz obědu

Podání jídla

Koupel

CHPS: CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Posláním pečovatelské služby

je poskytovat individuální podporu a péči seniorům, lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením starším 18 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služby směřují ke zlepšení schopností a dovedností klienta nebo udržení dosavadního způsobu života v jeho domácnosti a jsou poskytovány v oblasti hygieny, chodu domácnosti a zajištění stravy

Cílem služby je zajištění takové míry podpory a péče, která klientovi s ohledem na jeho možnosti usnadní zvládat život v domácnosti a umožní zachovat kontakt s okolím dle jeho zvyklostí.

Adresa (sídlo):                   ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (kancelář vedoucí 
                                           Charitní pečovatelské služby a zázemí pečovatelek se nachází naproti 
                                            zdravotnímu středisku za oční optikou).

Telefon:                               573 378 296

Vedoucí střediska:         Markéta Bucková, tel. 775 635 014
                                           marketa.buckova@bystriceph.charita.cz

Zástupce                           Eva Sovová, tel. 777 763 782
                                           eva.sovova@bystriceph.charita.cz

Sociální pracovnice:     Mgr. Lenka Žůrková, tel.734 435 020                                                                                                                                        lenka.zurkova@bystriceph.charita.cz  

                                            Angela Mikšánková, DiS., tel. 777 763 775
                                           angela.miksankova@bystriceph.charita.cz

 

CHPS základní ifnormace .pdf

CHPS Vnitřní pravidla od 1.3.2018.pdf

Žádost o poskytování pečovatelské služby.doc

Žádost o poskytování pečovatelské služby lze doručit na pečovatelskou službu osobně, poštou na adresu služby nebo elektronicky na mail: info@bystriceph.charita.cz 

ceník CHPS od 1.10.2018.pdf

Rozdíl mezi charitní pečovatelskou službou a veřejně dostupnými službami

                               

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji