Osobní asistence

OAS: Osobní asistenční služba

Poslání služby

Osobní asistenční služba je terénní službou Oblastní Charity Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.

 

Adresa (sídlo):              ul. 6. května 1071
                                       768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:                         573 378 296     

Vedoucí střediska:       Mgr.Vendula Štěpánová , tel. 775 635 018                  
                                       vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz 

Sociální pracovnice:    Mgr.Vendula Štěpánová, tel. 775 635 018
                                       vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz

Sociální pracovnice:    Ludmila Trefílková DiS, tel. 777 763 784
                                       ludmila.trefilkova@bystriceph.charita.cz

Počet pracovníků:       5 osobních asistentek


Základní informace

Podmínky a cíl služby

Popis realizace poskytování služby

Pravidla služby

Ceník

 

                                                                                                                                                         

 

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji