Osobní asistence

OAS: Osobní asistenční služba

Poslání služby

Osobní asistenční služba je terénní službou Charity Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.

 

Adresa (sídlo):              ul. 6. května 1071
                                       768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:                         573 378 296     

Vedoucí střediska:       Irena Svačinová , tel. 775 635 018                  
                                      4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Sociální pracovnice:    Angela Mikšánková DiS., tel. 777 763 775
                                       Wgto2Z2e4dFk49enW7c-Siil~bpo662938Es-Z29g

Sociální pracovnice:    Ludmila Trefílková DiS, tel. 777 763 784
                                       7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys

Počet pracovníků:       7 osobních asistentek

 

Informace službě OA.pdf

Vnitřní pravidla pro průběh osobní asistenční služby od 1.1.2019.pdf

OA Formulář pro podávání stížností.doc

Ceník OA - new.pdf

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji