Osobní asistence

Poslání služby
Osobní asistenční služba je terénní službou Charity Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.
Adresa (sídlo):              ul. 6. května 1071
                                        768 61 Bystřice pod Hostýnem
mapa   mapa
Telefon:                          573 378 296     
Vedoucí střediska:      Irena Svačinová , tel. 775 635 018                  
                                        4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p
Sociální pracovnice:   Bc. Angela Mikšánková DiS., tel. 777 763 775
                                        Wgto2Z2e4dFk49enW7c-Siil~bpo662938Es-Z29g
Sociální pracovnice:   Mgr. Pavlína Hašová, Dis., tel.737 548 851                                                                                                                                                        _8IvZ.5438Fy.Z4WH9LC-b~90iuhT65j4mnhTj
Počet pracovníků:       7 osobních asistentek
 
informace o službě OA.pdf
Vnitřní pravidla pro průběh osobní asistenční služby od 1.1.2019.pdf
OA Formulář pro podávání stížností.doc
Ceník OA - new.pdf