Tři králové opět v bystřických ulicích….

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Svátek Tří králů je spojený s obdarováním – Tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobně jako Tři králové z východu, tak i koledníci „Tříkrálové sbírky“ přinášejí do našich domovů dary - zvěst o narození Ježíše v Betlému a požehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou křídou „†C†M†B“.

Nejsou to ale počáteční písmena jmen "Třech králů", ale latinský nápis „Christus Mansionem Benedicat“, co znamená „Kristus ať požehná příbytek“ a všechny přítomné v něm.
Celou Tříkrálovou sbírku v Bystřici pod Hostýnem zahájilo požehnání koledníků 3. ledna 2014 v kostele sv. Jiljí a tříkrálový průvod po náměstí. P. Stanislav Jordán přítomné povzbudil, poděkoval jim a vyslal je k Vám, k lidem ochotným pomáhat. Vedoucí skupinek se třemi koledníky jste pak mohli potkávat celý víkend. Celkem koledovalo 57 skupinek a některé děti koledovaly i více dní. Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka (za jejich organizaci děkujeme paní Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové) a taky chovankám Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky koledníků, paní Karlou Studenou, které i tento rok ochotně pomohly.

fotogalerie:https://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/tri-kralove-v-ulicich-2014/

Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 312.332,- Kč.
Z toho:
-         v Bystřici pod Hostýnem……………...                          Kč          106.031,-   
-         ve Chvalčově……….…………….…....                          Kč            21.837,-
-         v Loukově……………………………...                           Kč            19.665,-
-         v Rychlově………………………..…....                          Kč             19.048,-
-         v Podhradní Lhotě………………….….                          Kč            14.661,-
-         naRusavě………………………….…...                          Kč            14.465,-
-         v Osíčku……………………………….                            Kč             13.881,- 
-         ve Slavkově pod Hostýnem…………..                          Kč             13.355,-
-         v Chomýži………………………..…….                           Kč            11.353,-
-         v Brusném……………………………..                            Kč            11.330,-  
-         ve Vítonicích…………………………...                           Kč            10.780,-
-         v Komárnu………………………….….                            Kč            10.496,-
-         v Hlinsku pod Hostýnem……………...                           Kč              9.219,- 
-         v Rajnochovicích ………………..……..                          Kč              8.915,-
-         v Libosvárech…………………...……...                           Kč              7.463,-
-         v Mrlínku………………………..……...                            Kč              6.923,-
-         v Sovadině………………………………                          Kč               4.750,-   
-         v Bílavsku………………………………                            Kč              4.162,-
-         v Blazicích………………………………                           Kč              3.998,-
Tříkrálová sbírka je zaměřena na pomoc druhým - nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni – tedy těm nejslabším a nejzranitelnějším a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.  Je to zároveň úžasná myšlenka, jak naučit naše děti solidaritě, dobročinnosti pro druhé.
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na přímou pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu a na další rozvoj služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem - jestli už to bylo penězi, laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem. Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde ještě stále moc. Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce takového rozsahu byla neuskutečnitelná.
I když žijeme v čase ekonomické krize, společenského i politického chaosu a nedostatku práce, vybrala se letos v našem regionu rekordní částka v patnáctileté historii Tříkrálových sbírek. Vaší věrnosti Tříkrálové sbírce a dobroty si nesmírně vážíme, protože má nepopsatelnou hodnotu. Díky ní můžeme pomáhat a poskytovat služby potřebným lidem.
Děkujeme …
                                                                           Mgr. Helena Janovská                         Ing. Pavel Pilmajer
                                                                          koordinátorka Tříkrálové sbírky          ředitel Oblastní charity