klub "AKTIVITY" ve stacionáři pro veřejnost

 V souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV bude  služba Denní stacionář pro seniory Chavlčov do odvolání fungovat v omezeném režimu a pracovníci i klienti se budou řídit doporučenými pravidly pro chod této služby.

z tohoto důvodu Klub Aktivity pro veřejnost zatím neobnovuje činnost.

 je určen lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně!
řídíme se heslem:

" Zestárnout, neznamená přestat se bavit!"

„AKTIVITY“ můžete finančně podpořit dobrovolným příspěvkem při návštěvě.
 „AKTIVITY“ probíhají každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod. v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově.
Jak se k nám dostanete?
 - možnost domluvit přepravu
    na tel. 731 646 912 nebo 573 378 296
Ø  Autobusem
  •  v 9:02 hod.  od zastávky u Alberta – vystoupíte na zastávce Chvalčov Pomník
  • zpět 11:32 hod od zastávky Chvalčov Pomník         
  Ø  Pěšky  nebo na kole (areál ZŠ Chvalčov)
mapy
 
  mapa
leden 2020  únor 2020 březen 2020
program rok 2019:

   říjen 2019   listopad 2019         prosinec 2019

duben 2019květenčerven 2019

leden 2019ÚNOR 2019 březen 2019

dubnové Aktivity
5. června 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

dubnové Aktivity

Podle pranostiky bychom měli v tomto měsíci ještě zůstat za kamny.  

Borneo
5. června 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

Borneo

Další zajímavá beseda

březen 2019
5. června 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

březen 2019

  v klubu Aktivity ve stacionáři

boudo budko, kdo v tobě přebývá
20. února 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

boudo budko, kdo v tobě přebývá

program úterý 19.února

beseda na aktuální téma
15. února 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

beseda na aktuální téma

- KŮROVEC

přelom roku v DSS
31. ledna 2019 Charita Bystřice pod Hostýnem

přelom roku v DSS

*****************************************************************

pozvánka na listopad
16. listopadu 2018 Charita Bystřice pod Hostýnem

pozvánka na listopad

--------------------------------------------------------------------

18. Prospěšpouť
23. května 2018 Charita Bystřice pod Hostýnem

18. Prospěšpouť

22.5.k nám zavítali poutníci.

Aktivity a stacionář v roce 2017
8. února 2018 Charita Bystřice pod Hostýnem

Aktivity a stacionář v roce 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tři králové opět v bystřických ulicích….
22. ledna 2014 klub "AKTIVITY" ve stacionáři pro veřejnost

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Svátek Tří králů je spojený s obdarováním – Tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobně jako Tři králové z východu, tak i koledníci „Tříkrálové sbírky“ přinášejí do našich domovů dary - zvěst o narození Ježíše v Betlému a požehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou křídou „†C†M†B“.