klub "AKTIVITY" ve stacionáři pro veřejnost

 V souladu s doporučeními a metodikami MZ a MPSV bude  služba Denní stacionář pro seniory Chavlčov do odvolání fungovat v omezeném režimu a pracovníci i klienti se budou řídit doporučenými pravidly pro chod této služby.

z tohoto důvodu Klub Aktivity pro veřejnost zatím neobnovuje činnost.

 je určen lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, mají zájem si zasportovat s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, mají zájem jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě pro ty, kdo chtějí žít aktivně!
řídíme se heslem:

" Zestárnout, neznamená přestat se bavit!"

„AKTIVITY“ můžete finančně podpořit dobrovolným příspěvkem při návštěvě.
 „AKTIVITY“ probíhají každé úterý od 9. 00 hod. do 11.00 hod. v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově.
Jak se k nám dostanete?
 - možnost domluvit přepravu
    na tel. 731 646 912 nebo 573 378 296
Ø  Autobusem
  •  v 9:02 hod.  od zastávky u Alberta – vystoupíte na zastávce Chvalčov Pomník
  • zpět 11:32 hod od zastávky Chvalčov Pomník         
  Ø  Pěšky  nebo na kole (areál ZŠ Chvalčov)
mapy
 
  mapa
leden 2020  únor 2020 březen 2020
program rok 2019:

   říjen 2019   listopad 2019         prosinec 2019

duben 2019květenčerven 2019

leden 2019ÚNOR 2019 březen 2019