Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

Tříkrálová sbírka

Charita Bystřice pod Hostýnem oznamuje,

že se i letos zapojuje do Tříkrálové sbírky.

 

TKS

Ve dnech 2. - 7. a 14. ledna 2019 vyšle do ulic města a okolních obcí skupinky koledníků, kteří posvěcenou křídou napíší na dveře domů zkratku požehnání pro rok 2019 K † M † B †.

Úspěch celé sbírky závisí nejenom na těchto dobrovolnících, ale i na štědrosti dárců.

V roce 2019 plánujeme využít prostředky Tříkrálové sbírky opět na podporu provozu a vybavení střediska charitní ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče, abychom byli připraveni poskytovat v našem regionu domácí hospicovou péči.

 Děkujeme za všechny lidi v nouzi u nás i v zahraničí, kterým budeme moci poskytnout péči i za zaměstnance, kterým se zkvalitní pracovní prostředí.

                     

                                                                           

                                                                                                Vladimíra Procházková

                                                                                                    koordinátorka sbírky

                                                                                                 Charita Bystřice pod Hostýnem

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji