Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

Osíčko 2    V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic

     celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků

 

    V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků. Některé děti chodily postupně i ve dvou skupinkách. Letos nám mimořádně přálo slunečné a teplé počasí.

     Do zapečetěných pokladniček přispěli štědří dárci opět více než v předchozích letech a to celkem rekordních 386.685,- Kč.

     Menší část výtěžku sbírky zůstane k dispozici pro projekty Charity Česká republika a Arcidiecézní charity Olomouc. Zbylá, větší část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem, kde ji využijeme pro podporu našich služeb v regionu. V roce 2018 plánujeme použít část prostředků na modernizaci vybavení střediska zdravotní péče - Charitní ošetřovatelské služby, formou pořízení novějšího vozidla. Nahradí jedno z dosavadních aut, které slouží k přepravě našich sestřiček k pacientům již 16. rokem. Další část výnosu sbírky použijeme na modernizaci prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově.

     Za všechny potřebné lidi u nás i v zahraničí, kterým budou prostředky ze sbírky sloužit, chci především poděkovat všem koledníkům, kteří obětovali svůj čas. S nadšením zpívali známou koledu a umožnili svým spoluobčanům přispět. Zvláštní poděkování patří koledníkům ze sdružení StonoŠka a ÚSP Javorník, kteří nám i letos velmi pomohli.

     Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice a Blazice za spolupráci při organizaci koledování. Velké poděkování farnosti Bystřice p/H a  P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí pro bystřické koledníky na faře v Bystřici. Děkujeme také zaměstnancům městského a všech obecních úřadů a také pracovnicím České spořitelny za spolupráci při počítání výnosu sbírky.

     Závěrem děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto největší dobročinnou sbírku a podpořili tím naše úsilí pomáhat potřebným.                                                                                           

v Bystřicipřinášíme radostOsíčko 1před koledovánímděvčata z ÚSP Javorníksluníčko svítiloul. K. TomanaTři_králové_2018..Chvalčovvyrážímesportovní ul.doc4-1

pomáhejte s námi

výsledky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 585 890 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji